Zdjęcie główne wpisu

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny. Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?

Data aktualizacji: 12.02.2024
30.12.2022
30.12.2022

Upadłość konsumencka to szansa dla osób, które nie są w stanie spłacać swoich długów. Dzięki upadłości dłużnik może spłacić swoje zobowiązania na tyle, na ile pozwala mu jego sytuacja finansowa. Potem zyskuje całkowite oddłużenie. Czy dotyczy to także kredytu hipotecznego? Co dzieje się z nieruchomością, która jest zabezpieczeniem kredytu? I czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można ponownie starać się o kredyt hipoteczny?

  • Możesz starać się o upadłość konsumencką, jeśli nie jesteś w stanie spłacać kredytu hipotecznego. 
  • Nieruchomość pod hipoteką zostanie zlicytowana przez syndyka, który spłaci bank z uzyskanych środków. 
  • Możesz starać się o sprzedaż mieszkania członkowi rodziny, aby nie stracić mieszkania.
  • Jeśli współkredytobiorców obowiązuje solidarna odpowiedzialność, strona, która nie ogłasza upadłości, musi spłacić całe zadłużenie. 
  • Po oddłużeniu prawo pozwala ponownie starać się o kredyt. 
  • Upadłość konsumencka z prawnikiem – uniknij błędów formalnych i szybciej uwolnij się od długów 

Upadłość konsumencka a kredyt hipoteczny – czy to możliwe

Czy jeśli masz kredyt hipoteczny, możesz w ogóle starać się o upadłość konsumencką? Przecież to kredyt na wysoką kwotę. Do tego spłata rat rozłożona jest nawet na 30 lat. Jednak kredyt hipoteczny nie jest żadną przeszkodą, żeby starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dlatego we wniosku o ogłoszenie upadłości koniecznie umieść szczegółowe informacje związane z kredytem:

  • Wskaż swojego wierzyciela hipotecznego (np. bank). 
  • Określ wysokość zadłużenia oraz harmonogram spłaty.
  • Podaj dane nieruchomości obciążonej hipoteką (adres, numer księgi wieczystej).

Kredyt po upadłości konsumenckiej – co dzieje się z hipoteką

Złożenie wniosku o upadłość nie oznacza, że hipoteka przestaje obowiązywać. Nadal wiąże Cię umowa z bankiem. W momencie ogłoszenia upadłości wszystkie długi przechodzą w stan natychmiastowej wymagalności. Dotyczy to także kredytu hipotecznego. Bank wezwie więc kredytobiorcę do spłaty całości kredytu. Warto pamiętać, że w przypadku kredytu hipotecznego do spłaty wliczany jest nie tylko kapitał, ale także odsetki wynikające z opóźnień w płatnościach. Nawet te, które powstały już po ogłoszeniu upadłości.

Wszystkie wierzytelności upadłego są regulowane w toku postępowania upadłościowego. Zarząd nad majątkiem dłużnika przejmuje syndyk. To właśnie on zlicytuje nieruchomość hipoteczną, a uzyskane środki przeznaczy na spłatę zobowiązań dłużnika. W pierwszej kolejności spłaci wierzyciela hipotecznego. Jeśli pozostaną mu środki, zaspokoi także inne roszczenia.

A co dzieje się w momencie, gdy kwota uzyskana z licytacji mieszkania czy domu nie starczy na spłatę kredytu? Wtedy niespłacona część długu zostaje włączona w plan spłaty wierzycieli. Gdy upadły zrealizuje plan spłaty, dług hipoteczny zostaje całkowicie umorzony.

Inni zainteresowali się również:

Upadłość konsumencka a kredyt bankowy – czy można uratować mieszkanie 

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z utratą nieruchomości, na którą został zaciągnięty kredyt. Na szczęście prawo upadłościowe chroni upadłego przed bezdomnością.  Syndyk po uzyskaniu środków z licytacji musi przekazać na rzecz upadłego kwotę, która pozwala mu wynająć mieszkanie na okres od 12 do 24 miesięcy.

Niemniej osoby, które rozważają ogłoszenie upadłości, często szukają sposobu, żeby utrzymać swoje mieszkanie. Czy istnieje więc możliwość, żeby wyłączyć kredyt hipoteczny z postępowania i nadal go „normalnie” spłacać. Niestety nie. Warunkiem upadłości jest całkowita niewypłacalność upadłego i wszystkie długi muszą zostać wykazane. Także cały majątek dłużnika – w tym mieszkanie – musi wejść w skład masy upadłościowej.

Nie oznacza to jednak, że upadły nie może nic zrobić. Jeśli nie chce stracić mieszkania, może wraz z wnioskiem o upadłość złożyć pre-pack konsumencki. To dokument, w którym upadły zaproponuje zbycie licytowanej nieruchomości na rzecz członków własnej rodziny. Cena nieruchomości musi zostać tu jednak  potwierdzona przez biegłego sądowego. Jeśli sąd przychyli się do takiego rozwiązania, dłużnik ma szansę w porozumieniu z nowymi właścicielami nadal mieszkać w swoim mieszkaniu.

Upadłość konsumencka a kredyt na mieszkanie współmałżonków 

Co w przypadku, gdy kredyt hipoteczny został zaciągnięty przez współkredytobiorców, a teraz tylko jeden z nich ogłasza upadłość konsumencką? Co do zasady syndyk ma prawo zająć i zlicytować tylko tę część nieruchomości, która należy do niewypłacalnego kredytobiorcy. Drugi kredytobiorca nadal pozostaje właścicielem swojej części i jest zobowiązany spłacać raty kredytu hipotecznego

Jednak banki często stosują w umowach o kredyt hipoteczny zapis o solidarnej odpowiedzialności. Jeśli jedna strona nie jest w stanie spłacić kredytu, wierzyciel ściągnie dług od drugiej. 

Te zasady stosują się także do małżonków, którzy wspólnie zaciągnęli kredyt hipoteczny. Jednak na postępowanie upadłościowe ma tu jeszcze wpływ kwestia wspólnoty majątkowej małżonków. 

Jeśli małżonków łączy wspólnota majątkowa, do masy upadłościowej jest wliczany majątek obydwojga małżonków. Dlatego syndyk zlicytuje całe mieszkanie. Małżonek może ochronić swoją część tylko w przypadku, jeśli zawarł przed ogłoszeniem upadłości rozdzielność majątkową. 

Uwaga! Rozdzielność majątkowa będzie obowiązywała wyłącznie, jeśli została zawarta co najmniej 2 lata przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. 

może cię zainteresować także:

 Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?

Celem ogłoszenia upadłości jest odbudowanie stabilnych finansów. Dlatego dłużnik po realizacji planu spłaty uzyskuje całkowite oddłużenie i zostaje wykreślony z Krajowego Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. W tym momencie prawo pozwala mu starać się o nowy kredyt.

Jednak w praktyce nie jest to takie proste. Informacja o przejściu przez upadłość konsumencką pozostaje w rejestrze przez 5 lat. To może mieć wpływ na decyzję, jaką podejmie bank przy rozpatrywaniu wniosku o kredyt. Jeśli bank udzieli kredytu, to może wymagać dodatkowego zabezpieczenia. 

Po przejściu przez upadłość konsumencką trzeba też bardzo rozważnie decydować się na kolejne pożyczki i kredyty. Jeśli znów popadniemy w tarapaty finansowe, wniosek o kolejne oddłużenie będziemy mogli starać się nie prędzej niż po 10 latach od poprzedniego ogłoszenia upadłości.

Upadłość konsumencka – sięgnij po pomoc kancelarii

Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego adwokata lub radcy prawnego. W naszej kancelarii chętnie pomożemy Ci przejść przez upadłość. Z nami zyskasz korzystne warunki oddłużenia nawet w przypadku kredytu hipotecznego. Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy. 

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w naszej kancelarii prawnej

O autorze

Radca prawny Kamila Punko autor

Kamila Puńko

Radca Prawny

Wspólnik Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako radca prawny pomaga głównie w sprawach związanych z obszarem finansowym. Specjalizuje się w sprawach frankowych i polisolokatach, ale szczególnie chętnie prowadzi sprawy o upadłość konsumencką. Klienci cenią ja za profesjonalną i pełną zaangażowania postawę oraz skuteczne działania.