Zdjęcie główne wpisu

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Wypełnij z nami formularz o upadłość [kompletna instrukcja]

Data aktualizacji: 12.02.2024
17.12.2021
17.12.2021

Pierwszy krok do ogłoszenia upadłości konsumenckiej to złożenie wniosku do sądu. Jednak Twoja sprawa nie zostanie przyjęta do rozpoznania, jeśli:

 • formularz o upadłość jest nieprawidłowo wypełniony
 • w załączeniu brakuje istotnych dokumentów.

Dlatego, zanim ruszysz do sądu, dowiedz się, jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką, aby postępowanie sądowe zaczęło się bez zbędnej zwłoki.

 • Wniosek o upadłość może złożyć osoba fizyczna, która nie jest w stanie spłacać zadłużenia od 3 miesięcy;
 • Wniosek składa się w sądzie właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania
 • Opłata sądowa od wniosku wynosi 30 zł;
 • Formularz o upadłość zawiera informacje o Twoim zadłużeniu wraz z uzasadnieniem wniosku;
 • Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które poświadczają zadłużenie oraz niezdolność do jego regulowania.
 • upadłość konsumencka kancelaria – uniknij błędów formalnych i przyspiesz ogłoszenie upadłości

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to specjalna procedura prawna, której celem jest całkowite i trwałe oddłużenie upadłego. Jeśli chcesz złożyć wniosek o upadłość, musisz spełnić 2 warunki:

 • Jesteś osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub która zamknęła działalność gospodarczą (firma została wykreślona z rejestru CEIDG).
 • Nie regulujesz swoich zobowiązań wobec wierzycieli od co najmniej 3 miesięcy.

Od 2019 roku ustawa o prawie upadłościowym stanowi, że wniosek o upadłość może także złożyć osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W tym wypadku wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić również wierzyciel.

Warto zaznaczyć, że obecnie o ogłoszenie upadłości mogą także starać się osoby, które doprowadziły do zadłużenia przez własne niedbalstwo i z premedytacją. Mogą one otrzymać szansę na spłatę zobowiązań, jednak w dłuższym terminie, bo sięgającym do 7 lat.

Skąd wziąć wniosek o upadłość?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien być złożony na specjalnym formularzu Ministerstwa Sprawiedliwości. Znajdziesz go na stronie gov.pl. Znajdują się tam także szczegółowe instrukcje związane z tym, jak wypełnić formularz o upadłość konsumencką.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość?

Wniosek o upadłość należy złożyć w Sądzie Upadłościowym właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Sprawdź więc, czy w Twoim Sądzie Rejonowym mieści się Wydział Gospodarczy. To właśnie w nim znajdziesz Sąd Upadłościowy.

Co zrobić, jeśli Sąd Rejonowy w Twojej miejscowości nie ma Wydziału Gospodarczego? Wtedy musisz sprawdzić, który Sąd Gospodarczy obsługuje sprawy z Twojego obszaru.

Dla przykładu — Sąd Rejonowy w Kłodzku nie ma Wydziału Gospodarczego. Właściwy dla tego obszaru będzie Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy.

Wniosek o upadłość konsumencką elektronicznie

W grudniu 2021 roku na mocy nowych przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wprowadzano elektronicznie postępowanie upadłościowe. Dzięki temu wszystkie pisma związane z postępowaniem upadłościowym, a także złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej odbywa się w formie elektronicznej czyli przez Internet. Elektroniczny wniosek można złożyć za pośrednictwem:

 • platformy ePUAP
 • Krajowego Rejestru Zadłużonych  

Jaki jest koszt wniosku o upadłość?

Opłata sądowa za złożenie wniosku o upadłość to zaledwie 30 zł. Jednak w toku postępowania o upadłość musisz się liczyć także z innymi kosztami:

 • Koszty procesu (w tym wynagrodzenie syndyka).
 • Wynagrodzenie dla adwokata lub radcy prawnego, który będzie reprezentował Cię w sądzie.

Inni czytali również:

Jak wygląda formularz o upadłość konsumencką [wzór]

Formularz o upadłość konsumencką jest tak skonstruowany, aby zebrać od Ciebie wszystkie informacje, których potrzebuje sąd do wszczęcia postępowania upadłościowego, a więc:

 • Twoje dane identyfikacyjne – imię i nazwisko, adres, numer PESEL.
 • Wskazanie miejsc, w których znajduje się Twój majątek.
 • Uzasadnienie wniosku o upadłość.
 • Dokumenty, które potwierdzają niewypłacalność.
 • Aktualny i zupełny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników.
 • Spis wierzycieli. Obejmuje nazwę wierzyciela, jego adres, wysokość zadłużenia oraz termin zapłaty.
 • Spis wierzytelności spornych (czyli takich, z którymi się nie zgadzasz).
 • Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych.
 • Informację o osiągniętych dochodach. Wysokości kosztów poniesionych na swoje utrzymanie. Ilości osób pozostających na Twoim utrzymaniu w ostatnich 6 miesiącach przed dniem złożenia wniosku.
 • Informację o czynnościach prawnych dokonanych przez Ciebie w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach.
 • Informację o czynnościach prawnych dokonanych przez Ciebie w ostatnich 12 miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.
 • Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką – uzasadnienie wniosku 

Bardzo istotnym elementem wniosku o upadłość jest jego uzasadnienie. To od niego zależy, czy sąd podejmie decyzję o wszczęciu postępowania oddłużeniowego.

W uzasadnieniu opisz swoją sytuację finansową oraz to, jak doszło do niewypłacalności. Przedstaw wszystkie wydarzenia, które doprowadziły do spirali zadłużenia. Mogą to być zarówno skutki Twoich własnych decyzji np.:

 • kredyty,
 • pożyczki,
 • inwestycje,

jak i czynniki od Ciebie niezależne np.:

 • inflacja,
 • utrata pracy
 • utrata zdrowia.

Ważne, aby w uzasadnieniu wyraźnie podkreślić, że ani teraz, ani w przyszłości nie będziesz mógł spłacić wszystkich wierzytelności, a więc istnieją podstawy do ogłoszenia upadłości.

przeczytaj również:

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku

Uzasadnienie wniosku upadłościowego musi być poparte odpowiednimi dokumentami. Do wniosku o upadłość dołącz więc wszystko, co formalnie potwierdza fakty przedstawione w uzasadnieniu oraz udowadnia Twoją niewypłacalność.

Jakie dokumenty możesz dołączyć do formularza o upadłość konsumencką? Są to np.:

 • umowy o pożyczkę,
 • umowa o kredyt hipoteczny,
 • nakazy zapłaty wraz z klauzulą wykonalności,
 • informacje od komornika,
 • korespondencja z wierzycielami,
 • wypowiedzenie umowy o pracę,
 • dokumentacja medyczna.

Źle wypełniony wniosek o upadłość – co teraz?

Jeśli okaże się, że wniosek jest błędnie wypełniony lub zabrakło w nim istotnych informacji, sąd wezwie Cię do poprawienia i uzupełnienia wniosku. Jeżeli zobowiązanie sądu nie zostanie wykonane właściwe, wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie zwrócony.

Złóż skutecznie wniosek o upadłość osoby fizycznej

Chcesz być pewien, że Twój wniosek nie będzie miał błędów formalnych i sąd przyjmie go do rozpatrzenia? Skorzystaj z pomocy adwokata lub radcy prawnego, który specjalizuje się w prawie upadłościowym. Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci złożyć wniosek o upadłość. Będziemy wspierać Cię także podczas całego postępowania upadłościowego.

Chcesz mieć pewność, że Twój wniosek będzie bezbłędny?
Szybciej ogłosisz upadłość upadłość konsumencką, korzystając z pomocy kancelarii!

O autorze

Kamila Puńko

Radca Prawny

Wspólnik Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako radca prawny pomaga głównie w sprawach związanych z obszarem finansowym. Specjalizuje się w sprawach frankowych i polisolokatach, ale szczególnie chętnie prowadzi sprawy o upadłość konsumencką. Klienci cenią ja za profesjonalną i pełną zaangażowania postawę oraz skuteczne działania.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy sąd może oddalić mój wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Tak jest to możliwe. Sąd może nie uwzględnić twojego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli: - nie będzie wynikać z niego, że jesteś niewypłacalny; - zostaniesz wezwany przez sąd do uzupełnienia braków formalnych w złożonym już wniosku i nie uzupełnisz ich prawidłowo w wyznaczonym terminie; - na stałe mieszkasz za granicą.

Gdzie znajdę przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość konsumencką?

Przykładowe uzasadnienie wniosku o upadłość ściśle powiązane jest z historiami naszych klientów. To właśnie na podstawie ich historii sporządzamy wnioski, następnie w przykładowej zanonimizowanej formie publikujemy je na stronie "jak pomogliśmy?"

Wniosek o upadłość konsumencką wzór - gdzie znaleźć?

Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę google szukane hasło a pojawią się Państwu wzory w formacie pdf. Z uwagi na dużą dostępność takich wzorów nie publikujemy go na naszej stronie.