Zdjęcie główne wpisu

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Poznaj 7 najważniejszych skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Data aktualizacji: 12.02.2024
30.11.2021
30.11.2021

Utrata pracy, nietrafione inwestycje, ciężka choroba — przyczyn, dla których nie jesteś w stanie spłacać zadłużenia, może być wiele. Czy jest jakiś sposób, aby pozbyć się długów i odbudować swoją finansową stabilność? Tak. Możesz starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To specjalna procedura prawna, która umożliwia osobom fizycznym ogłoszenie bankructwa. Zanim jednak zdecydujesz się na ten krok, dowiedz się, jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej.

 • Najważniejszą konsekwencją ogłoszenia upadłości jest całkowite oddłużenie;
 • Ogłoszenie upadłości powoduje wstrzymanie postępowań egzekucyjnych;
 • Na skutek ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek wchodzi w skład masy upadłościowej i zostaje przeznaczony na spłatę długów;
 • W skład masy upadłościowej wchodzi cały wspólny majątek małżonków;
 • Masą upadłościową zarządza syndyk.
 • Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

1. Zyskujesz całkowite oddłużenie

Głównym skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest oddłużenie osoby upadłej. Po zakończeniu postępowania upadłościowego masz „czyste konto”. Nie ciążą już na Tobie żadne zobowiązania finansowe wobec wierzycieli.

Sąd w toku postępowania upadłościowego może podjąć decyzję o zupełnym lub częściowym umorzeniu długów. Jeśli dysponujesz majątkiem, z którego możesz spłacić zobowiązania, sąd nakaże ustalić plan spłaty zadłużenia. Wysokość raty będzie uzależniona od Twoich możliwości finansowych.

Pamiętaj, że są długi, które zgodnie z prawem nigdy nie mogą zostać umorzone. Dlatego skutkiem upadłość konsumenckiej nie może być umorzenie:

 • długów, które są wynikiem postępowania karnego (np. grzywien),
 • alimentów,
 • rent i obowiązków naprawienia szkody za wywołanie rozstroju zdrowia lub śmierci,
 • zobowiązań, które dłużnik zataił w trakcie postępowania upadłościowego.

2. Ustają postępowania komornicze

Jeśli toczą się przeciw Tobie sądowe postępowania o zapłatę lub komornik już zajmuje Twój majątek, ogłoszenie upadłości konsumenckiej zawiesza te działania.

W czasie postępowania upadłościowego nie może też zostać wszczęte żadne nowe postępowanie egzekucyjne, a po zakończeniu postępowania komornik musi umorzyć egzekucję długów.

Co ważne niezaspokojone w toku upadłości konsumenckiej zobowiązania, nie mogą być dochodzone ponownie. Upadłość więc ostatecznie uwalnia Cię od długów.

Skutkiem ogłoszenia upadłości jest także wykreślenie upadłego z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Syndyk przejmuje kontrolę nad Twoim majątkiem

Kolejna ważna konsekwencja ogłoszenia upadłości osoby fizycznej wiąże się z Twoim majątkiem. Z chwilą ogłoszenia upadłości Twój majątek wejdzie w skład masy upadłościowej. Masa ta zostanie spieniężona, a środki przeznaczone na spłatę roszczeń wierzycieli oraz kosztów postępowania upadłościowego.

Twoim majątkiem od tej pory zarządza syndyk. To właśnie on przeprowadzi inwentaryzację majątku oraz przeprowadzi licytację jego składników.

Czy 100% majątku upadłego przechodzi w ręce syndyka? Nie. Syndyk nie zajmie rzeczy potrzebnych do codziennego funkcjonowania (np. sprzęt AGD) i do wykonywania pracy zawodowej.

Syndyk jest także zobowiązany przekazać upadłemu część środków uzyskanych z licytacji mieszkania. Będzie to kwota pozwalająca na wynajem nowego mieszkania na okres od 12 do 24 miesięcy.

4. Twoje wynagrodzenie za pracę wejdzie w skład masy upadłościowej

Z chwilą ogłoszenia upadłości Twoje wynagrodzenie za pracę (a także emerytura/renta lub dochód z wynajmu) przejmie syndyk i przeznaczy je na spłatę roszczeń wierzycieli.

Prawo jednak określa, do jakiej wysokości syndyk może zająć wynagrodzenie. Jest to maksymalnie 50%. Jeśli upadły ma zobowiązania alimentacyjne to syndyk będzie mógł zająć 60% jego dochodu.

Syndyk musi też pozostawić z wynagrodzenia kwotę, która zabezpiecza podstawowe potrzeby życiowe upadłego, np. koszty wynajmu mieszkania czy dojazdu do pracy.

5. Tracisz pełną decyzyjność finansową

Konsekwencją ogłoszenia upadłości konsumenckiej są także ograniczenia związane z zarządzaniem finansami. Nie możesz podejmować decyzji, które zwiększyłyby Twoje zadłużenie i utrudniły spłatę wierzycieli. Dlatego nie możesz np. kupić samochodu lub wziąć kredytu bankowego.

Warto też mieć na względzie, że informacja o sytuacji finansowej dłużnika zostaje umieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wkrótce – najpewniej od 1 grudnia 2021 r. – w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Dlatego po oddłużeniu część banków może odmówić przyznania kredytu.

6. Majątek współmałżonka wchodzi w skład masy upadłościowej

Jedne z najpoważniejszych konsekwencji upadłości konsumenckiej dotyczą majątku współmałżonka/współmałżonki. Jeśli macie wspólnotę majątkową, także majątek męża/żony wejdzie w skład masy upadłościowej i zostanie przeznaczony na spłatę długów.

Co ważne ogłoszenie upadłości powoduje, że z mocy prawa pomiędzy małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Wspólność majątkowa powraca po zakończeniu postępowania upadłościowego.

7. Twoje zadłużenie przestaje rosnąć

W momencie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej przestają być naliczane odsetki od wierzytelności. Zarówno kapitałowe, jak i wynikające z opóźnień w płatności. Dzięki temu zadłużenie się nie zwiększa.

Wstrzymanie naliczania odsetek kapitałowych nie dotyczy jednak odsetek od wierzytelności zabezpieczonych hipoteką. Jeśli masz kredyt hipoteczny, będzie musiał spłacić ustalone odsetki. Jeśli jednak syndyk sprzeda nieruchomość zabezpieczoną hipoteką, a uzyskane środki nie wystarczą na pokrycie odsetek hipotecznych, to zostaną one umorzone.

Konsekwencje ogłoszenia upadłości konsumenckiej – czy warto je ponieść?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to sposób, aby wyjść ze spirali długów, jednak niesie za sobą poważne konsekwencje:

 • Przejęcie i spieniężenie majątku przez syndyka.
 • Wejście w skład masy upadłościowej wspólnego majątku małżonków.
 • Utrata znacznej części swojego wynagrodzenia za pracę.
 • Ograniczenia w prawach konsumenta.

Dlatego zawsze warto omówić skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej z prawnikiem. Specjalista dokładnie przeanalizuje Twoją sytuację i pomoże przejść przez postępowanie upadłościowe tak, aby uzyskać oddłużenie na, jak najlepszych warunkach.

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w naszej kancelarii prawnej

O autorze

Kamila Puńko

Radca Prawny

Wspólnik Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako radca prawny pomaga głównie w sprawach związanych z obszarem finansowym. Specjalizuje się w sprawach frankowych i polisolokatach, ale szczególnie chętnie prowadzi sprawy o upadłość konsumencką. Klienci cenią ja za profesjonalną i pełną zaangażowania postawę oraz skuteczne działania.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Jakie są najważniejsze skutki ogłoszenia upadłości?

W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej masz szansę na całkowite lub częściowe oddłużenie. Co pozwala na nowy finansowy start. Uwolnisz się od postępowań komorniczych, natrętnych telefonów firm windykacyjnych. Zadłużenie przestaje rosnąć w wyniku zaprzestania naliczania odsetek. Po ogłoszeniu upadłości Twój majątek, a także wynagrodzenie za pracę wchodzi w skład masy upadłościowej. Ogłoszenie upadłości powoduje ograniczenia w podejmowaniu decyzji finansowych. Majątek współmałżonka wchodzi w skład masy upadłościowej (przy braku rozdzielności majątkowej).

Jakie są słabe strony upadłości konsumenckiej?

Główne minusy upadłości konsumenckiej to: Twój majątek zostaje przejęty i spieniężony przez syndyka. W skład masy upadłościowej wchodzi majątek wspólny małżonków. Stracisz część swojego wynagrodzenia za pracę. Zostają nałożone ograniczenia w prawach konsumenta.

Czy po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej można wziąć kredyt?

Po ogłoszeniu przez sąd upadłości kredytu wziąć nie można. O kredyt będzie można się starać dopiero po przejściu całej procedury upadłości i wywiązaniu się z planu spłaty.

Co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości?

Gdy sąd ogłosi upadłość wszelkie postępowania egzekucyjną są wstrzymywane, przestają biec odsetki od zadłużenia. Do sprawy zostaje przydzielony syndyk. Po zakończeniu pracy syndyka dobywa odbywa się ostatnia rozprawa na której sąd decyduje o sposobie zakończenia całej procedury upadłościowej. Sąd może całkowicie lub warunkowo umorzyć długi; ustalić plan spłaty lub całkowicie odmówić upadłości.

Jak wyczyścić BIK po upadłości konsumenckiej?

Informacje o uregulowanych zobowiązaniach można usnąć po 5 latach składając odpowiedni wniosek. Ogłoszenie upadłości widnieje w systemie BIK przez 10 lat.