Zdjęcie główne wpisu

Upadłość konsumencka a komornik – czy możesz ogłosić upadłość, mając komornika?

Data aktualizacji: 12.02.2024
11.04.2022
11.04.2022

Upadłość konsumencka a komornik – to problem, z którym często mierzą się osoby chcące starać się o upadłość konsumencką. Wiedzą, że upadłość to szansa, aby zyskać całkowite oddłużenie, ale co z egzekucją komorniczą, która już trwa? Czy mogą jeszcze złożyć wniosek o upadłość? Co stanie się wtedy z egzekucją? Co w końcu lepsze – syndyk czy komornik?

 • Egzekucja komornicza to postępowanie wszczynane wobec dłużnika na wniosek wierzyciela. Postępowanie upadłościowe rozpoczyna się na dobrowolny wniosek dłużnika.
 • Egzekucja komornicza ma na celu zaspokojenie żądań wierzyciela, a upadłość konsumencka prowadzi do całkowitego oddłużenia, w tym nawet do umorzenia wszystkich długów.
 • Wniosek o upadłość można złożyć, nawet gdy trwa już egzekucja komornicza.
 • Ogłoszenie upadłości umarza wszystkie egzekucje komornicze i narastanie odsetek od zadłużenia.
 • Podczas postępowania upadłościowego majątek dłużnika staje się masą upadłościową i przechodzi w zarząd syndyka.
 • Upadłość konsumencka kancelaria – uniknij błędów formalnych by szybciej uwolnić się od długów.

Co różni upadłość konsumencką od egzekucji komorniczej?

Pozornie może się wydawać, że postępowanie upadłościowe i egzekucja komornicza to bardzo podobne procedury. I syndyk, i komornik przejmuje cały majątek dłużnika, aby spłacić roszczenia wierzycieli.

W rzeczywistości jednak cel, przebieg i skutki prawne upadłości konsumenckiej są inne niż w przypadku egzekucji komorniczej. Oto najważniejsze różnice:

 1. Jak rozpoczynana jest upadłość, a jak egzekucja.
  Postępowanie upadłościowe jest rozpoczynane na wniosek dłużnika. To on zwraca się do sądu z prośbą, aby uznać jego niewypłacalność i pomóc mu w spłaceniu zadłużenia. Egzekucja komornicza jest wszczynana na wniosek wierzycieli, którzy chcą odzyskać swoją należność.
 2. Jaki jest cel upadłości, a jaki komornika.
  Celem upadłości konsumenckiej jest uwolnienie upadłego od długów. Sąd wyznacza plan spłaty zadłużenia, który jest możliwy do realizacji przez upadłego. W przypadku egzekucji komorniczej liczy się wyłącznie to, aby zaspokoić roszczenia wierzycieli.
 3. Czy można umorzyć zadłużenie.
  Sąd upadłościowy może umorzyć wszystkie długi, jeśli uzna, że upadły nigdy nie będzie w stanie spłacić zadłużenia. Postępowanie komornicze także może zostać umorzone, ale sam dług nie może być anulowany. Dłużnik więc formalnie nadal pozostaje zadłużony.

Syndyk a komornik – czy działają tak samo?

Komornik działa w imieniu wierzyciela i pod nadzorem sądu rejonowego i jego zadaniem jest ściąganie należności od dłużnika na rzecz wierzyciela, który oddał sprawę do sadu. Komornik może więc zająć wynagrodzenie za pracę czy emeryturę, które wpływają na konto bankowe, a także przejąć samochód i mieszkanie, aby je zlicytować. Komornik ściąga dług wyłącznie na rzecz jednego wierzyciela.

Syndyk działa z ramienia sądu upadłościowego, aby zrealizować plan spłaty wszystkich wierzycieli. Syndyk także licytuje majątek dłużnika, jednak dodatkowo zarządza także finansami upadłego, aby jak najszybciej uzyskał on całkowite oddłużenie.

Upadłość konsumencka a komornik – czy wniosek o upadłość wstrzymuje licytację komorniczą?

Czy można ogłosić upadłość konsumencką, mając komornika? Jak najbardziej tak. Nie ma żadnych przeszkód prawnych, aby złożyć wniosek o upadłość, nawet gdy toczy się już postępowanie egzekucyjne i część majątku została już zajęta przez komornika.

Co dzieje się z licytacją komorniczą po złożeniu wniosku o upadłość? Pierwszeństwo ma komornik czy syndyk?

Niestety złożenie wniosku nie oznacza automatycznego wstrzymania działań komornika. Jednak razem z wnioskiem o upadłość konsumencką można złożyć wniosek o wstrzymanie egzekucji komorniczej. Wtedy na podstawie decyzji sądu komornik przerywa egzekucję aż do ogłoszenia wyroku.

Co dzieje się z egzekucją po ogłoszeniu upadłości?

Gdy sąd ogłosi upadłość konsumencką, następuje zakończenie wszystkich trwających egzekucji komorniczych. Od tej pory żaden komornik nie może zajmować pensji ani majątku. Wszystko, co posiada upadły, staje się masą upadłościową, którą zarządza syndyk. To on zlicytuje składniki majątku i będzie realizował plan spłaty zadłużenia ustalony przez sąd.

Jeśli komornik ma jakieś środku uzyskane z licytacji, których nie przelał jeszcze na rzecz wierzyciela, musi je oddać syndykowi na rzecz masy upadłościowej.

Umorzenie egzekucji po ogłoszeniu upadłości następuje z mocy prawa, więc upadły nie musi składać żadnego wniosku. Najczęściej to syndyk informuje komorników o postanowieniu sądu upadłościowego.

Warto także podkreślić, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wstrzymuje narastanie odsetek od zadłużenia.

Upadłość konsumencka a licytacja mieszkania

Jednym z najbardziej dotkliwych skutków, zarówno egzekucji komorniczej, jak i upadłości konsumenckiej, jest utrata nieruchomości. I komornik, i syndyk licytują mieszkanie czy dom i przeznaczają uzyskane pieniądze na spłatę wierzycieli.

Jednak proces licytacji mieszkania w postępowaniu upadłościowym jest dla dłużnika korzystniejszy.

Komornik licytuje mieszkanie, aby uzyskać środki na spłatę długu. Dlatego licytacja może trwać długo, a cała uzyskana kwota zostanie przekazana wierzycielowi. Natomiast syndyk jest ograniczony terminami wynikającymi z realizacji postępowania upadłościowego. Zazwyczaj więc licytacja przez syndyka trwa krócej.

Ponadto syndyk zabezpieczy na rzecz upadłego kwotę, która pozwoli mu wynająć mieszkanie na okres od 12 do 24 miesięcy.

W licytacji upadłościowej może także wziąć udział rodzina upadłego. Dzięki temu istnieje szansa, aby upadły nawet po licytacji mógł nadal korzystać ze swojego mieszkania.

Warto jednak pamiętać, że jeśli komornik zlicytował mieszkanie, zanim uprawomocnił się wyrok o ogłoszeniu upadłości, upadły nie może już odzyskać nieruchomości.

Upadłość konsumencka a komornik – co lepsze?

Decyzja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej to poważny krok. Choć prowadzi do całkowitego oddłużenia, pociąga za sobą także wiele trudnych konsekwencji. Czy upadłość jest lepsza od komornika? Wiele zależy do tego, jak wygląda sytuacja zadłużonej osoby. Dlatego zawsze warto skonsultować tę decyzję z doświadczonym prawnikiem.

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w naszej kancelarii prawnej

O autorze

Radca prawny Kamila Punko autor

Kamila Puńko

Radca Prawny

Wspólnik Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako radca prawny pomaga głównie w sprawach związanych z obszarem finansowym. Specjalizuje się w sprawach frankowych i polisolokatach, ale szczególnie chętnie prowadzi sprawy o upadłość konsumencką. Klienci cenią ja za profesjonalną i pełną zaangażowania postawę oraz skuteczne działania.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ogłosić upadłość jeżeli mam komornika?

Tak. Nie ma żadnych przeciwwskazań prawnych, aby rozpocząć procedurę upadłości mając komornika.

Czy możliwe jest wszczęcie egzekucji po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie przez sąd upadłości jest równoznaczne z zakończeniem wszystkich trwających egzekucji komorniczych. Komornik po upadłości automatycznie traci prawo do zajmowania pensji oraz majątku.

Czy złożenie wniosku o upadłość konsumencką wstrzymuje egzekucję komornicza?

Nie. Dopiero ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej wstrzymuje wszystkie egzekucje.

Co się dzieje z długami po ogłoszeniu upadłości?

To zależy od decyzji sądu o tym jak ma zakończyć się upadłość. Długi mogą zostać całkowicie umorzone; warunkowo umorzone; lub może zostać ustalony plan spłaty i częściowe umorzenie zobowiązań.