Zdjęcie główne wpisu

Upadłość konsumencka bez majątku – czy możesz pozbyć się długów, gdy nie masz nic ?

Data aktualizacji: 12.02.2024
25.01.2022
25.01.2022

Upadłość konsumencka bez majątku – czy to możliwe? Zgodnie z raportem BIK “Kredyt Trendy” pod koniec maja 2020 roku łączna kwota wszystkich zaległych wierzytelności Polaków wyniosła… 80 mld 972 mln 118 tys. 723 zł. Na szczęście coraz więcej osób decyduje się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Przeznaczają cały swój majątek na spłatę długów, w zamian zyskując całkowite oddłużenie. Czy jednak osoby, które nie dysponują żadnym majątkiem, także mogą starać się o upadłość konsumencką? Jeśli tak to ile czasu trwa upadłość konsumencka bez majątku?

 • Możesz starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeśli nie potrafisz spłacać długów.
 • Możesz ogłosić upadłość konsumencką, jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, 
 • Brak majątku oraz brak dochodów nie jest przeszkodą, aby starać się o upadłość.
 • Upadłość konsumencka bez majątku trwa krócej.
 • Sąd może podjąć decyzję o umorzeniu długów bez planu spłaty lub umorzeniu warunkowym.
 • Gdy upadły nie jest w stanie pokryć kosztów sądowych sprawy, koszty może czasowo pokryć za niego skarb państwa.
 • O upadłość konsumencką mogą też starać się osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli zamkną działalność.
 • skutki, konsekwencje upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jakie warunki musisz spełnić

Od ponad 10 lat polskie prawo umożliwia ogłoszenie upadłości nie tylko podmiotom gospodarczym, ale także osobom fizycznym. W praktyce znaczy to, że każdy konsument może starać się o upadłość.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby złożyć wniosek do sądu o upadłość konsumencką? Przepisy prawa upadłościowego wskazują jedynie dwa:

 • Dłużnik od co najmniej 3 miesięcy nie jest w stanie regulować zadłużenia, czyli jest niewypłacalny.
 • Dłużnik w chwili składania wniosku o upadłość nie prowadzi działalności gospodarczej.

może cię zainteresować także:

Upadłość konsumencka przy braku majątku – jakie informacje umieścić we wniosku o upadłość?

Na podstawie wniosku sąd rozstrzyga, czy można rozpocząć postępowanie upadłościowe. Dlatego gromadzi informacje na temat Twojej sytuacji finansowej:

 • Informacja o osiągniętych dochodach, a także wysokość kosztów poniesionych na utrzymanie swoje i swojej rodziny.
 • Dokumenty, które potwierdzają niewypłacalność.
 • Spis wierzycieli – adres, wysokość zadłużenia oraz termin zapłaty.
 • Spis wierzytelności spornych, czyli takich, z którymi się nie zgadzasz oraz wyjaśnienie przyczyny sporu.
 • Aktualny i zupełny wykaz majątku wraz z szacunkową wyceną jego składników.
 • Listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku wraz z datami ich ustanowienia. 
 • Informację o czynnościach prawnych w ostatnich 12 miesiącach, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach.
 • Informację o czynnościach prawnych w ostatnich 12 miesiącach, których przedmiotem były prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

Bardzo ważnym elementem wniosku jest także uzasadnienie. Musi z niego wynikać, że nie jesteś w stanie regulować należności wobec wierzycieli. Jedyną więc szansą na oddłużenie jest ogłoszenie upadłości.

Brak majątku a upadłość konsumencka – czy możesz złożyć wniosek do sądu

Czy jeśli nie wypiszemy we wniosku składników majątku oraz wysokości dochodów, to sąd odrzuci nasz wniosek,? Absolutnie nie.

Brak majątku nie jest przeszkodą, aby starać się o upadłość konsumencką.

Możesz starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nawet wtedy, gdy

 • Nie masz żadnego majątku.
 • Nie masz żadnego źródła dochodów.
 • Twój dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych.

Gdy nie dysponujesz masą upadłościową, bardzo starannie sformułuj uzasadnienie wniosku. Wyjaśnij, jak doszło do utraty majątku. Opisz też, dlaczego nie możesz podjąć pracy lub zmienić pracy na lepiej płatną, aby spłacać długi.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Od wpłynięcia wniosku o upadłość a wydaniem postanowienia przez sąd mijają zazwyczaj 3 miesiące. Jednak całe postępowanie upadłościowe trwa zdecydowanie dłużej (nawet do 5 lat).

I tu dobra wiadomość – upadłość konsumencka bez majątku, trwa krócej.

Jak wygląda cały przebieg postępowania upadłościowego?

 1. Posiedzenie w sprawie ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
  Sąd zapoznaje się z wnioskiem i analizuje dokumentację. Następnie:
  – wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej
  – lub oddala wniosek.
 2. Likwidacja masy upadłościowej przez syndyka.
  Gdy sąd ogłosi upadłość, pracę rozpoczyna syndyk. Ustala wysokość zadłużenia oraz wysokość masy upadłościowej. Następnie ją licytuje, aby uzyskać środki na spłatę wierzycieli dłużnika.

  Jeśli nie masz majątku, właśnie ten etap ulega skróceniu. Syndyk pomija etap postępowania likwidacyjnego, a tylko sprawdza, czy faktycznie nie dysponujesz majątkiem.
 3. Plan spłaty wierzycieli.
  Jeśli długi nie mogą zostać zaspokojone z licytacji majątku, sąd ustala plan spłaty z dochodów upadłego. Maksymalny czas spłaty zadłużenia to 36 miesięcy.

  Sąd, ustalając harmonogram spłaty, weźmie pod uwagę wysokość Twoich dochodów. Warto pamiętać, że syndyk może zajmować jedynie część Twoich zarobków ( co do zasady maksymalnie 50 %). Zabezpiecza też środki na utrzymanie Ciebie oraz Twojej rodziny. Upadły ma więc pieniądze na wynajem mieszkania, opłaty za media, dojazd do pracy itd.).
 4. Całkowite oddłużenie.
  Gdy plan spłaty zadłużenia zostanie zrealizowany, uzyskujesz całkowite oddłużenie. 

Upadłość konsumencka przy braku majątku – umorzenie długów

Czy istnieje możliwość, aby upadły w ogóle nie musiał spłacać zaciągniętych długów? Tak. Sąd może w wyjątkowych sytuacjach umorzyć zobowiązania bez ustalenia planu spłaty.

Dzieje się tak, gdy upadły nie ma żadnego majątku, a na dodatek nie może podjąć pracy, np. z powodu ciężkiej choroby lub kalectwa. Wtedy sąd umarza zadłużenie, bo upadły i tak nie byłby w stanie realizować planu spłaty.

Sąd może także podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu długów.

Wtedy do 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia wierzyciele mogą złożyć wniosek do sądu o uchylenie postanowienia o umorzeniu. Sąd zbada, czy sytuacja materialna upadłego faktycznie się poprawiła (np. upadły podjął pracę lub otrzymał spadek). Jeśli tak, są uchyli umorzenie długów i ustali plan spłaty zadłużenia.

Kto pokrywa koszty upadłości konsumenckiej, gdy nie ma majątku

Za złożenie wniosku obowiązuje opłata skarbowa – 30 złotych. Jeśli reprezentuje Cię w sądzie pełnomocnik, musisz doliczyć opłatę 17 złotych. Kosztem postępowania jest także wynagrodzenie syndyka. Jest ono pokrywane z licytacji majątku.

Jak wygląda opłata za postępowanie upadłościowe, gdy następuje upadłość konsumencka bez majątku? Upadły, który nie posiada żadnych środków finansowych, może złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Wtedy koszty pokryje tymczasowo skarb państwa. Potem ten dług zostanie wliczony w plan spłaty.

Upadłość konsumencka, gdy nie masz majątku a prowadzenie działalności

Ogłosić upadłość konsumencką mogą też:

 •  osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
 • wspólnicy spółek cywilnych.

To wyjście zdecydowanie korzystniejsze dla tych, którzy nie posiadają majątku. Przy upadłości przedsiębiorstwa właściciel musi wykazać, że ma majątek, który zostanie przeznaczony na spłatę długów. W przypadku upadłości konsumenckiej nie ma takiego wymogu.

Jeśli przedsiębiorca chce ogłosić upadłość konsumencką, musi zamknąć działalność i wykreślić firmę z CEIDG. Wtedy można złożyć wniosek o upadłość jako konsument.

Postępowanie upadłościowe obejmie też takie zobowiązania, jak:

 • wynagrodzenia pracowników
 • opłaty na ZUS
 • opłaty na podatek dochodowy.

Uwaga! Pamiętaj, że sąd może odmówić byłemu przedsiębiorcy postępowania o upadłość konsumencką. Wtedy postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami o upadłości przedsiębiorcy.

O upadłość konsumencką nie mogą także występować wspólnicy spółki handlowej.

Upadłość konsumencka a brak majątku – z prawnikiem pewniej

Wiele osób powstrzymuje się przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Przyczyną jest brak majątku oraz bark stałych dochodów. Jednak takie osoby mają szansę na całkowite oddłużenie, a także umorzenie długów bez ustalenia planu spłaty.

Jeśli nie wiesz, czy w Twoim przypadku możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, skorzystaj ze wsparcia eksperta. Prawnik specjalizujący się w prawie upadłościowym przeanalizuje Twoją sytuację. Przygotuje też konieczną dokumentację i będzie reprezentował Cię w sądzie.

Nie posiadasz majątku i chcesz ogłosić upadłość konsumencką?
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej i dowiedz się jak możesz ogłosić upadłość konsumencką bez majątku

O autorze

Radca prawny Kamila Puńko

Kamila Puńko

Radca Prawny

Wspólnik Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako radca prawny pomaga głównie w sprawach związanych z obszarem finansowym. Specjalizuje się w sprawach frankowych i polisolokatach, ale szczególnie chętnie prowadzi sprawy o upadłość konsumencką. Klienci cenią ja za profesjonalną i pełną zaangażowania postawę oraz skuteczne działania.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką jeżeli nie posiadam żadnego majątku?

Tak. Nie posiadanie majątku nie ma wpływu na możliwość starania się o upadłość konsumencką. Możesz ogłosić upadłość konsumencką bez majątku, bez źródła dochodów lub gdy twoje dochody są tak niskie, że starczają zaledwie na pokrycie potrzeb życiowych.

Jak długo trwa postępowanie o upadłość konsumencką gdy nie masz majątku?

Zazwyczaj czas na wydanie przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości wynosi około 3 miesięcy. Następnie syndyk sprawdza jedynie, czy rzeczywiście upadły nie dysponuje żadnym majątkiem ani dochodami. W takim przypadku Syndyk nie przeprowadza postępowania likwidacyjnego i to powoduje, że upadłość konsumencka bez majątku trwa krócej niż gdy upadły posiada majątek.

Upadłość konsumencka a brak majątku - kto pokrywa koszty postępowania?

Jeżeli upadły nie dysponuje majątkiem to może złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Po uwzględnieniu wniosku koszty tymczasowo pokryje skarb państwa. Następnie koszty te zostaną uwzględnione w długach upadłego i wliczone w plan spłaty.