Zdjęcie główne wpisu

Ile trwa upadłość konsumencka?

Data aktualizacji: 12.02.2024
14.07.2022
14.07.2022

Upadłość konsumencka Ile trwa? To jedno z pierwszych pytań, jakie zadają sobie osoby, które rozważają głoszenie upadłości konsumenckiej. Chcą wiedzieć, kiedy będą mogły rozpocząć życie z czystą kartą, bez długów. Oczywiście trudno określić jednoznacznie kiedy zakończy się postępowania w przypadku konkretnej osoby, ale warto wiedzieć, od czego zależy długość całego postępowania i co mówi w tym zakresie praktyka sądów.

 • Rozpatrzenie wniosku o upadłość konsumencką trwa od kilku tygodni do 3-4 miesięcy.
 • Likwidacja majątku upadłego przez syndyka może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.
 • Ustalenie planu spłaty przez sąd trwa do 1,5 roku.
 • Upadły bez majątku może uzyskać pełne oddłużenie nawet do 1 roku.
 • Realizacja planu spłaty trwa maksymalnie 3 lata (36 miesięcy) lub maksymalnie do 7 lat w przypadku niewypłacalności powstałej z winy upadłego.
 • Upadłość konsumencka kancelaria – uniknij błędów formalnych i szybciej uwolnij się od długów

Upadłość konsumencka – jak długo trwa rozpatrywanie wniosku

Pierwszym etapem jest złożenie wniosku o upadłość konsumencką do sądu rejonowego. Jak długo sąd rozpatruje wniosek o upadłość konsumencką?

Przepisy podają czas do 2 miesięcy. Jednak nie jest to dla sądu termin wiążący, dlatego czas rozpatrywania wniosku może się wydłużyć.

Na szczęście po nowelizacji prawa upadłościowego z roku 2020 sądy nie muszą już weryfikować, czy upadły doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Dzięki temu czas rozpatrywania przez sąd wniosków znacznie się skrócił. Orzeczenie o ogłoszeniu lub odrzuceniu upadłości może nastąpić już w 3 tygodnie od momentu złożenia wniosku.

Warto zaznaczyć, że Sąd nie przyjmie sprawy do rozpoznania, jeżeli wniosek o upadłość nie będzie zawierał błędy czy braki formalne. Wtedy trzeba uzupełnić wniosek, co wydłuży procedurę upadłościową. Dlatego zawsze warto skonsultować swój wniosek z doświadczonym prawnikiem. 

Ile się czeka na upadłość konsumencką – postępowanie właściwe?

Gdy sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek o upadłość konsumencką, zaczyna się postępowanie właściwe. Na tym etapie:

 • Syndyk sporządza listę wierzycieli i likwiduje majątek upadłego, żeby pozyskać środki na spłatę wierzycieli.
 • Sąd ustala plan spłaty zadłużenia lub podejmuje decyzję o umorzeniu długów bez planu spłaty.

Ile trwa likwidacja masy spadkowej i ustalenie planu spłaty? To zależy od sytuacji majątkowej upadłego.

Czas trwania postępowania upadłościowego a majątek upadłego

W interesie syndyka jest jak najszybciej spieniężyć majątek upadłego. Dzieje się tak dlatego, że jego wynagrodzenie pokrywane jest z funduszy masy upadłościowej dopiero po przeprowadzeniu wszystkich czynności, do których zobowiązują syndyka przepisy Prawa upadłościowego.

Jednak czas, w jakim syndykowi uda się zlikwidować masę upadłościową, zależy od jej składników. Jeśli upadły ma majątek, który łatwo sprzedać, ten etap postępowania może zamknąć się nawet w pół roku.

W przypadku problemów ze zbyciem masy upadłościowej może to być nawet kilka lat.

Ile trwa ustalenie planu spłaty?

Gdy syndyk sporządzi listę wierzycieli oraz spienięży majątek upadłego, sąd wydaje orzeczenie o planie spłaty zadłużenia. Jak długo czeka się na decyzję sądu o planie spłaty? Ten etap trwa maksymalnie półtora roku.

Pamiętaj, że orzeczenie sądu o planie spłaty (lub jego braku) musi się uprawomocnić. Ile trwa uprawomocnienie planu spłaty? Wierzyciele mają 7 dni na to, aby wystąpić o uzasadnienie planu spłaty. Następnie mają 7 dni aby zgłosić zażalenie na postanowienie sądu o planie spłaty. Po tym okresie plan spłaty staje się prawomocny.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku

A co w sytuacji, gdy upadły nie dysponuje żadnym majątkiem? W tej sytuacji sąd może podjąć decyzję o całkowitym umorzeniu długów i nie wyznacza planu spłaty.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak długo trwa upadłość konsumencka bez majątku, pewnie ucieszy Cię informacja, że znacznie krócej. Syndyk nie musi likwidować majątku, a upadły realizować planu spłaty. Upadły bez majątku może uzyskać pełne oddłużenie nawet do 1 roku.

Sąd może także umorzyć długi warunkowo. W takiej sytuacji do 5 lat upadły i każdy z wierzycieli może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty w związku z poprawą sytuacji materialnej upadłego. Po tym czasie upadły ostatecznie pozbywa się zadłużenia.

Kiedy kończy się postępowanie upadłościowe?

Ustalenie planu spłaty wierzycieli oznacza koniec właściwego postępowania upadłościowego. W tym momencie syndyk kończy swoją działalność, a upadły odzyskuje prawo do dysponowania majątkiem.

Jak długo może trwać upadłość konsumencka? Czas od złożenia wniosku aż do ustalenia planu spłaty może trwać od kilku tygodni aż do kilku lat. Zależy, jak bardzo złożona jest sytuacja upadłego i jak przebiega proces likwidacji masy upadłościowej.

Trzeba też pamiętać, że koniec postępowania sądowego, nie oznacza jeszcze oddłużenia. 

Upadłość konsumencka jak długo trwa realizacja planu spłaty

Pełne oddłużenie upadły zyskuje dopiero po wykonaniu planu spłat. Czas spłaty zadłużenia jest regulowany przepisami.

Jeżeli niewypłacalność nastąpiła na skutek zdarzeń losowych niezawinionych przez upadłego sąd rozpisuje plan spłaty zadłużenia na okres maksymalnie 3 lat.

Jeśli sąd uzna, że niewypłacalność to wynik zaniedbań upadłego, może wydłużyć plan spłaty maksymalnie do 7 lat.

Realizacja planu spłaty to ostatni etap upadłości konsumenckiej. Gdy upadły spłaci ostatnią transzę, uzyskuje pełne oddłużenie. 

Ile trwa upadłość konsumencka – podsumowanie

Jaki więc czas upływa od złożenia wniosku o upadłość konsumencką do uzyskania całkowitego oddłużenia? To zależy od kilku czynników:

 • Sprawności działania konkretnego sądu rejonowego.
 • Sprawności działania syndyka podczas likwidacji masy upadłościowej.
 • Postawy wierzycieli podczas postępowania – czy będą zgłaszać zażalenia od decyzji sądu.
 • Sytuacji materialnej upadłego – czy dysponuje on majątkiem, czy nie.
 • Czasu trwania planu spłaty zadłużenia.

Jeśli rozważasz złożenie wniosku o upadłość, skontaktuj się z naszą kancelarią. Przeanalizujemy Twoją sytuację i zadbamy, aby postępowanie upadłościowe przebiegło najkrócej, jak to możliwe.

Chciałbyś szybciej uzyskać upadłość konsumencką?
Skorzystaj ze wsparcie kancelarii!

O autorze

Radca prawny Kamila Punko autor

Kamila Puńko

Radca Prawny

Wspólnik Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako radca prawny pomaga głównie w sprawach związanych z obszarem finansowym. Specjalizuje się w sprawach frankowych i polisolokatach, ale szczególnie chętnie prowadzi sprawy o upadłość konsumencką. Klienci cenią ja za profesjonalną i pełną zaangażowania postawę oraz skuteczne działania.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Ile trwa rozpatrzenie przez sąd wniosku o upadłość konsumencką?

Zgodnie z przepisami czas w jakim sąd powinien rozpatrzyć wniosek nie powinien przekraczać 2 miesięcy. Jednak termin ten nie jest wiążący, zatem czas ten może być dłuższy.

Jak długo czeka się na zatwierdzenie przez sąd planu spłaty?

Wydanie decyzji zatwierdzającej Plan spłaty trwa maksymalnie półtora roku.

Po jakim czasie plan spłaty się uprawomocnia?

Po zatwierdzeniu przez sąd planu spłaty wierzyciele w terminie siedmiu dni mogą wystąpić o uzasadnienie. Następnie mogą w ciągu siedmiu dni zaskarżyć postanowienie sądu. Po tym okresie plan jest prawomocny.

Ile trwa realizacja planu spłaty?

Gdy niewypłacalność powstaje z przyczyn losowych i nie jest winą upadłego, to realizacja planu spłaty trwa do 36 miesięcy. Natomiast w przypadku gdy niewypłacalność powstała z winy upadłego, plan spłaty może być realizowany maksymalnie do 84 miesięcy.

Kiedy kończy się rola syndyka?

Rola syndyka kończy się po ogłoszeniu przez sąd i uprawomocnieniu się decyzji odnośnie sposobu zakończenia sprawy o upadłość.

Jakie są słabe strony upadłości konsumenckiej?

Jako słabe strony całej procedury, nasi klienci wskazują głównie czas rozpatrywania wniosku i pracy syndyka. Natomiast z licznych zapytań osób zainteresowanych upadłością konsumencką wynika, że problemem bywa samodzielne przygotowanie wniosku. Bez odpowiedniej wiedzy jest po prostu skomplikowane, a późniejsze uzupełnianie braków znacząco wydłuża czas postępowania.

Ile czasu ma syndyk na zebranie wierzycieli?

Po ogłoszeniu przez sąd upadłości konsumenckiej i rozpoczęciu się postępowania właściwego syndyk zawiadamia wierzycieli. Od tego momentu mają oni 14 dni na zgłoszenie wierzytelności.

Jak wygląda zakończenie upadłości konsumenckiej?

Cała procedura upadłości kończy się ostatnią rozprawą, na której to sąd ogłasza sposób zakończenia. Sąd może zakończyć upadłość całkowitym umorzeniem zadłużenia, warunkowym umorzeniem zadłużenia; planem spłaty lub całkowicie odmówić upadłości konsumenckiej.