Zdjęcie główne wpisu

Upadłość konsumencka – warunki, jakie trzeba spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką

Data aktualizacji: 26.06.2024
26.06.2024
26.06.2024

Zbyt wiele kredytów. Utrata pracy. Długotrwała choroba. Gdy w Twoim życiu pojawią się takie sytuacje, możesz stracić finansową płynność. Przestajesz regularnie płacić zobowiązania, a długi narastają tak bardzo, że ich spłata staje się niemożliwa. Czy jest wyjście z tej sytuacji? Tak – niewypłacalne osoby mogą ogłosić upadłość konsumencką. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby ogłosić upadłość konsumencką.

 • Upadłość konsumencka to procedura prawna, dzięki której możesz uzyskać całkowite oddłużenie.
 • Żeby złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, musisz być osobą fizyczną i niewypłacalną.
 • Upadłość konsumencką mogą też ogłosić osoby prowadzące JDG oraz członkowie spółek cywilnych.
 • Ogłoszenie upadłości jest możliwe, gdy nie masz majątku.
 • Upadłość konsumencka kancelaria – uniknij błędów formalnych i szybciej uwolnij się od długów

Na czym polega upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to specjalna procedura prawna. Osoba, która nie jest w stanie płacić zobowiązań, składa do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeśli sąd rozpatrzy wniosek pozytywnie, cały majątek upadłego i jego dochody stają się masą upadłościową. Zarządza nią syndyk. Syndyk licytuje majątek i spłaca zgłoszone wierzytelności. Jeśli masa upadłościowa nie pokryje wszystkich długów, sąd wyznaczy plan spłaty wierzycieli.

Co z długami po zakończeniu upadłości?

Gdy dłużnik zrealizuje plan spłaty, zyskuje całkowite i trwałe oddłużenie. Wszystkie długi zostają anulowane. Nawet te, które nie zostały zgłoszone w trakcie postępowania.

Upadłość konsumencka pozwala także spłacić zadłużenie na spokojnie. Plan spłaty jest dostosowany do możliwości dłużnika. Chronią go także przepisy Prawa upadłościowego, które zabezpieczają na jego rzecz kwotę niezbędną do przeżycia. 

Jakie warunki należy spełnić, aby ogłosić upadłość konsumencką w Polsce? 

Żeby starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Polsce, musisz spełniać cztery warunki, jakie wskazują przepisy Prawa upadłościowego:

1. Upadłość konsumencka tylko dla osób fizycznych

Upadłość konsumencka obejmuje tylko osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Jeśli prowadzisz działalność, to przed złożeniem wniosku o upadłość, musisz zamknąć firmę. Liczy się tutaj wykreślenie działalności z CEIDG. 

Po nowelizacji w roku 2020 ogłosić upadłość konsumencką mogą też:

 • Osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Wspólnicy spółek cywilnych.

2. Upadłość konsumencka tylko dla osób niewypłacalnych

Kolejnym warunkiem upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność. I musi mieć ona charakter trwały. Kiedy więc osoba staje się niewypłacalna? Reguluje to ustawa. Stajesz się niewypłacalny, jeśli nie jesteś w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

3. Upadłość konsumencka w Polsce — tylko jeżeli Twoje centrum życiowe lub majątek jest w naszym kraju

Aby sąd mógł uznać, że Twoje centrum życiowe jest w Polsce, musisz spełniać, chociaż jeden z poniższych warunków:

 • Twój dom, mieszkanie, miejsce, do którego cyklicznie wracasz (jeżeli pracujesz za granicą) jest w naszym kraju
 • Twoje źródło dochodu jest zlokalizowane w Polsce
 • Rodzina — na co dzień przebywasz za granicą, ale Twoja najbliższa rodzina, żona dzieci mieszkają w Polsce
 • Twój majątek zlokalizowany jest w Polsce 

4. Upadłość konsumencka raz na 10 lat

Pamiętaj z upadłości konsumenckiej, możesz skorzystać tylko raz na 10 lat. 

Bankructwo z winy własnej – czy można starać się o upadłość

Czy wniosek o upadłość może złożyć osoba, która doprowadziła do niewypłacalności z własnej winy? Złożyć wniosek tak. Od roku 2020 sąd nie bada już na tym etapie, z jakiego powodu powstała niewypłacalność. Czy doprowadziły do niej czynniki losowe, czy lekkomyślność niewypłacalnej osoby.

Jednak w toku postępowania sąd może uznać, że niewypłacalność powstała z winy osoby upadłej. Wtedy może odrzucić plan spłaty wierzycieli lub wydłużyć czas spłaty zadłużenia nawet do 7 lat.

Kto nie może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Sąd może odrzucić wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzyć postępowanie, jeśli:

 • W ciągu ostatnich 10 lat dłużnik już złożył wniosek o upadłość i została ona ogłoszona, a część lub całość zobowiązań została umorzona.
 • W ciągu ostatnich 10 lat dłużnik dopuścił się krzywdy wobec wierzycieli (np. przekazał nieruchomość bliskiej osobie, żeby uniknąć zajęcia przez komornika).
 • W ciągu 10 ostatnich lat  toczyło się wobec Ciebie postępowanie upadłościowe i z Twojej winy zostało umorzone lub sąd odrzucił ustalony plan spłaty wierzycieli.

Trzeba podkreślić, że te sytuacje nie przekreślają definitywnie uzyskania upadłości. Nawet jeśli one wystąpią, sąd może przyjąć wniosek o upadłość i zatwierdzić plan spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka – kryteria przy braku majątku

Co, jeśli osoba upadła nie ma żadnego majątku i nie uzyskuje dochodów z pracy? Brak masy upadłościowej nie jest przeszkodą, żeby uzyskać oddłużenie. Nie. Możesz starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nawet wtedy, gdy:

 • Nie masz żadnego majątku.
 • Nie masz żadnego źródła dochodów.
 • Twój dochód jest tak niski, że wystarcza jedynie na pokrycie niezbędnych potrzeb życiowych.

W takiej sytuacji syndyk od razu zaproponuje plan spłaty wierzycieli, a sąd może częściowo umorzyć długi.

Upadłość konsumencka warunki do umorzenia długów

Sąd może także podjąć decyzję, aby umorzyć zadłużenie bez planu spłaty. Dzieje się tak, gdy upadły nie ma żadnego majątku. Nie może podjąć pracy zarobkowej. Są to takie sytuacje jak ciężka choroba lub kalectwo. Wtedy upadły nie będzie miał środków, żeby spłacić swoje zobowiązania.

Sąd może także podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu długów. Jeśli sytuacja materialna upadłego się poprawi, sąd uchyli umorzenie długów i ustali plan spłaty zadłużenia. Jednak może to zrobić wyłącznie do 5 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia.

Czy upadłość konsumencka ma sens?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma poważne konsekwencje. Niekiedy jednak to jedyne wyjście, żeby uwolnić się od długów. Jeśli wahasz się, czy upadłość konsumencka to dla Ciebie dobre rozwiązanie – skontaktuj się z naszą kancelarią. Przyjrzymy się Twojej sytuacji i podpowiemy czy spełniasz warunki, żeby ogłosić upadłość. 

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w naszej kancelarii prawnej

O autorze

Radca prawny Kamila Punko autor

Kamila Puńko

Radca Prawny

Wspólnik Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako radca prawny pomaga głównie w sprawach związanych z obszarem finansowym. Specjalizuje się w sprawach frankowych i polisolokatach, ale szczególnie chętnie prowadzi sprawy o upadłość konsumencką. Klienci cenią ja za profesjonalną i pełną zaangażowania postawę oraz skuteczne działania.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Upadłość konsumencka warunki - jakie główne kryteria należy spełnić by ją ogłosić?

Abyś sąd mógł ogłosić Ci upadłość konsumencką musisz spełnić 2 podstawowe kryteria, czyli być osobą fizyczną i niewypłacalną.

Kiedy sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe?

Gdy w ciągu ostatnich 10 lat: 1. dłużnik ogłosił upadłość, a cześć lub całość zobowiązań została umorzona; 2. dłużnik dopuścił się krzywdy wobec wierzycieli; 3. postępowanie upadłościowe z Twojej winy zostało umorzone lub sąd odrzucił ustalony plan spłaty wierzycieli. Opisane wyżej przypadki nie przekreślają całkowicie szans na uzyskanie upadłości, ale znacznie zwiększają ryzyko umorzenia sprawy.

Ile trwa upadłość konsumencka bez majątku?

Cały proces upadłości konsumenckiej jeżeli nie ma majątku jest zdecydowanie krótszy, gdyż syndyk nie musi niczego spieniężać.

Gdzie składa się wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek należy złożyć do sądu upadłościowego właściwego względem miejsca zamieszkania.