Zdjęcie główne wpisu

Upadłość konsumencka a plan spłaty – jak wygląda ostatnia rozprawa w upadłości konsumenckiej

Data aktualizacji: 12.02.2024
31.03.2023
31.03.2023

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to ważny etap w postępowaniu upadłościowym. Jednak to dopiero początek drogi, żeby pozbyć się długów. Teraz do pracy przystępuje syndyk, który ustala listę wierzycieli i likwiduje majątek upadłego. Dzięki temu pozyska środki na spłatę długów. A co jeśli majątek dłużnika nie pozwoli na spłatę wierzycieli? Wtedy sąd ustali plan spłaty wierzycieli. Na czym polega plan spłaty wierzycieli? W jaki sposób sąd ustala plan spłaty wierzycieli? I jak wygląda spłata długów po głoszeniu upadłości? 

 • Plan  spłaty  to harmonogram, zgodnie z którym upadły spłaca swoje zobowiązania po ogłoszeniu upadłości.
 • Syndyk przedstawia projekt planu spłaty wierzycieli. 
 • Sąd zatwierdza projekt planu spłaty wierzycieli syndyka lub ustala plan spłaty podczas rozprawy.
 • Realizacja planu spłaty wierzycieli jest konieczna do uzyskania oddłużenia. 
 • Skorzystaj z pomocy kancelarii przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i uwolnij się od długów.

Plan spłaty w upadłości konumenckiej – co to jest

Plan spłaty w upadłości konsumenckiej to harmonogram, zgodnie z którym upadły spłaca swoich wierzycieli. Plan spłaty z jednej strony zaspokaja zobowiązania wobec wierzycieli, z drugiej – umożliwia upadłemu pozbycie się długów. Plan spłaty wierzycieli ustala sąd w trakcie ostatniej rozprawy o upadłość konsumencką.

Plan spłaty zawiera:

 • Spis wierzytelności, jakie ustalił syndyk podczas postępowania upadłościowego.
 • Terminy, w jakich dłużnik ma spłacić wierzycieli.
 • Wysokość poszczególnych rat.

Maksymalny czas realizacji planu spłaty nie może przekroczyć 36 miesięcy. Sąd może jednak wydłużyć ten okres nawet do 7 lat. Stanie się tak, jeśli sąd uzna w trakcie postępowania upadłościowego, że upadły sam rażąco przyczynił się do swojej niewypłacalności.

Ustalenie planu spłaty – jak przebiega ostatnia rozprawa o upadłość konsumencką 

Likwidacja majątku może nie wystarczyć, żeby spłacić wierzycieli. Dlatego dłużnik ma prawo wystąpić z wnioskiem o ustalenie planu spłaty. Z wnioskiem takim mogą także wystąpić wierzyciele upadłego oraz syndyk. To właśnie syndyk po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przygotowuje projekt planu spłaty i przedstawia go sądowi.

Syndyk w wyniku postępowania jest zobowiązany przedstawić projekt planu spłaty także dłużnikowi oraz wierzycielom. Trzeba pamiętać, że mają oni 14 dni na wniesienie uwag do projektu i określenie własnego stanowiska. Mogą także wnioskować o przeprowadzenie rozprawy o ustalenie planu spłaty.

Ostatnia rozprawa w upadłości konsumenckiej – co ustala sąd?

Podczas rozprawy o ustalenie planu spłaty sąd analizuje roszczenia wierzycieli oraz wysłuchuje stanowiska upadłego i syndyka. Sąd bada, czy upadły przyczynił się do własnego bankructwa i sprawdza, w jakim zakresie upadły może spłacić zadłużenie. Następnie wydaje decyzję w sprawie planu spłaty.

Sąd najczęściej przychyla się do planu spłaty zaproponowanego przez syndyka. Wydaje postanowienie o realizacji planu spłaty, a upadły otrzymuje szansę na całkowite oddłużenie. Sąd może także:

 • Umorzyć zobowiązanie upadłego konsumenta bez ustalania planu spłaty. Będzie tak, jeśli sytuacja upadłego nie pozwala na realizację planu spłaty. (Np. upadły trwale nie jest zdolny do podjęcia pracy zarobkowej). 
 • Warunkowo umorzyć zobowiązania upadłego konsumenta bez ustalania planu spłaty. Dzieje się tak, gdy upadły nie jest w stanie spłacać zadłużenia czasowo, np. ze względu na chorobę. 
 • Odmówić ustalenia planu spłaty wierzycieli. Tak może się stać, gdy upadły w bardzo rażący sposób przyczynił się do bankructwa. Sąd odmówi ustalenia planu spłaty także, jeśli upadły otrzymał już oddłużenie, a nie minęło jeszcze 10 lat. 

Co w przypadku, gdy upadły nie zgadza się z postanowieniem o ustaleniu planu spłaty? W terminie 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia może odwołać się od tej decyzji i złożyć zażalenie do sądu okręgowego. 

Realizacja planu spłaty wierzycieli przez dłużnika

Decyzja o planie spłaty kończy postępowanie upadłościowe, a upadły odzyskuje władzę nad swoim majątkiem. Jego zadaniem jest teraz zrealizować plan, żeby spłacić długi. 

Sąd kontroluje, w jaki sposób dłużnik realizuje plan spłaty wierzycieli i jak zmienia się sytuacja majątkowa upadłego. Upadły musi uważać, żeby jego dochód pozwalał cały czas na realizacje planu spłaty. Nie może więc pogorszyć swojej sytuacji, np. przez nieuzasadnione zakupy czy utratę pracy z własnej winy.

Upały jest zobowiązany podczas realizacji planu:

 • Składać raz na rok sądowi raport z realizacji planu spłaty.
 • Informować sąd o uzyskanych przychodach w danym roku.
 • Informować sąd o nabytym majątku, który przekracza przeciętne miesięczne wynagrodzenie. 

Jeśli sąd dopatrzy się uchybień w realizacji planu spłaty wierzycieli, może uchylić decyzję o planie spłaty. Dłużnik traci w tym momencie szansę na całkowite oddłużenie.

Trzeba pamiętać, że sąd może też zdecydować o zmianie planu spłaty. Na przykład, jeśli sytuacja finansowa dłużnika znacznie się poprawi, wierzyciel może złożyć wniosek o podwyższenie zobowiązań.

Upadłość konsumencka – pomoc kancelarii

Rozważasz ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Skorzystaj ze wsparcia doświadczonego adwokata lub radcy prawnego. W naszej kancelarii chętnie pomożemy Ci przejść przez całe postępowanie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Z nami zyskasz korzystne warunki oddłużenia . Zrób pierwszy krok i skontaktuj się z naszym specjalistą od upadłości konsumenckiej

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w naszej kancelarii prawnej

O autorze

Radca prawny Kamila Punko autor

Kamila Puńko

Radca Prawny

Wspólnik Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako radca prawny pomaga głównie w sprawach związanych z obszarem finansowym. Specjalizuje się w sprawach frankowych i polisolokatach, ale szczególnie chętnie prowadzi sprawy o upadłość konsumencką. Klienci cenią ja za profesjonalną i pełną zaangażowania postawę oraz skuteczne działania.