Zdjęcie główne wpisu

Historia Pani Beaty i Pana Roberta

Data aktualizacji: 27.11.2023
31.03.2023
31.03.2023

Małżeństwo Pani Beaty i Pana Roberta przechodziło bardzo trudny okres. Ich zobowiązania finansowe były tak duże, że nie byli w stanie ich spłacać. Postanowili więc skorzystać z pomocy naszej kancelarii, żeby ogłosić upadłość konsumencką. Chcieliśmy ocenić, czy rzeczywiście Pani Beata i Pan Robert spełniają warunki do ogłoszenia upadłości. Opowiedzieli nam więc, jak doszło do ich bankructwa.

Problemy finansowe firmy i pożyczki

Pan Robert przez 17 lat prowadził firmę, która zajmowała się usługami montażu stolarki. Przez lata firma rozwijała się dobrze i była stabilnym źródłem utrzymania rodziny Pana Roberta. Jako że firma się rozwijała i Pan Robert świadczył usługi na terenie całej Polski, Pani Beata pomagała mężowi w prowadzeniu firmy.

Niestety sytuacja finansowa firmy znacznie się pogorszyła przez nieuczciwe zachowanie pracowników Pana Roberta. Pracownicy dokonali kradzieży gotówki i zakupionych materiałów. Wskutek tego Pan Robert nie mógł zrealizować kilkudziesięciu zleceń. Ponadto musiał opłacić towar zakupiony na odroczoną płatnością. Pan Robert zgłosił sprawę organom ścigania i został uznany za pokrzywdzonego, jednak postępowanie karne zostało umorzone.

Aby zwrócić klientom zaliczki oraz uregulować należności wobec dostawców Pan Robert wraz z żoną zaciągnęli pożyczki w banku. Dodatkowo na spłatę zadłużenia przeznaczyli wszystkie swoje oszczędności.

Zamknięcie firmy

Pan Robert i Pani Beata postanowili nadal prowadzić firmę. Mieli nadzieję, że dzięki ciężkiej pracy uda im się odbudować finanse.  Niestety wysokie koszty działalności pochłaniały znaczną część dochodu. Pojawiły się także problemy z płynnością finansową kontrahentów, a zastoje w płatnościach pogłębiały problemy firmy.

W końcu brak dostatecznych dochodów spowodował, że Pan Robert nie płacił zobowiązań wobec ZUS-u, a pożyczki bankowe zostały postawione w stan natychmiastowej wymagalności.

Jednocześnie Pan Robert zaczął podupadać na zdrowiu. Wieloletnia praca fizyczna spowodowała problemy ze zdrowiem. Ostatecznie Pan Robert nie mógł dłużej pracować. Zamknął firmę i został objęty świadczeniami z ZUS.

Problemy zdrowotne

Pan Robert musiał poddać się zabiegowi operacyjnemu. Podczas jednej z operacji został zakażony gronkowcem i przeszedł pooperacyjne zapalenie kości. Pan Robert stał się osłabiony i w codziennym funkcjonowaniu musiała mu pomagać żona. Problemy zdrowotne Pana Roberta pogłębiały się. Zdiagnozowano u niego chorobę onkologiczną. Po leczeniu onkologicznym Pan Robert wciąż wymagał opieki.

Problemy zdrowotne całkowicie wykluczyły Pana Roberta z życia zawodowego. Uzyskał orzeczenie o niepełnosprawność w stopniu znacznym i utrzymywał się z renty. Pani Beata także zaczęła mieć poważne problemy zdrowotne, przez które nie mogła podjąć stałego zatrudnienia.

Dochody małżeństwa nie wystarczały na spłacanie zaciągniętych pożyczek ani nawet na codzienne potrzeby. Ich sytuacja finansowa była tak zła, że zaczęli korzystać ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Czy Pani Beata i Pan Robert mogą ogłosić upadłość?

Po wysłuchaniu historii Pani Beaty i Pana Roberta byliśmy pewni, że mogą oni starać się o ogłoszenie upadłości:

  • Pan Robert nie prowadzi działalności gospodarczej.
  • Niewypłacalność małżeństwa powstała z przyczyn losowych, takich jak nieuczciwi pracownicy i choroby.
  • Pani Beata i Pan Robert starali się spłacać należności, zobowiązania nie zmniejszały się jednak z powodu narastających odsetek.
  • Niewypłacalność ma charakter stały, ponieważ Pani Beata i Pan Robert nie mogą podjąć pracy, żeby zwiększyć swoje dochody.

Jak pomogliśmy Pani Beacie i Panu Robertowi?

Pani Beata i Pan Robert złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pomogliśmy im zebrać dokumenty dotyczące zadłużenia i sformułowaliśmy uzasadnienie wniosku. W trakcie postępowania upadłościowego reprezentowaliśmy także Panią Beatę i jej męża w sądzie podczas rozprawy i w kontaktach z syndykiem.

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w naszej kancelarii prawnej