Zdjęcie główne wpisu

Historia Pani Ewy

Data aktualizacji: 26.01.2023
19.04.2022

Pani Ewa zgłosiła się do naszej kancelarii, aby dowiedzieć się, czy w jej przypadku możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Pani Ewa od dłuższego czasu nie dawała rady spłacać licznych długów. Poprosiliśmy więc klientkę, aby opowiedziała nam, w jaki sposób popadła w nadmierne zadłużenie.

Początek problemów finansowych

Pani Ewa w trakcie swojego małżeństwa nigdy nie pracowała zawodowo. Zajmowała się domem i dziećmi. Jedynym żywicielem rodziny był mąż Pani Ewy. Gdy jej mąż stracił pracę, zmuszeni byli zaciągnąć tzw. chwilówkę w wysokości 800 zł.

Niestety mąż Pani Ewy miał duże problemy ze znalezieniem pracy. Małżonkowie nie byli w stanie utrzymać rodziny i remontować mieszania, jakie wynajmowała Pani Ewa od Gminy. Małżonkowie zaciągnęli więc nowe zobowiązania, a na koncie bankowym Pani Ewy powstał spory debet.

Problemy rodzinne Pani Ewy

W małżeństwie Pani Ewy przestało się układać. Zaczęły do niej docierać niepokojące informacje o zdradzie męża, który ostatecznie odszedł od niej.

Pani Ewa przeszła załamanie nerwowe. Pozostała z dwójką małoletnich dzieci, bez środków do życia, bez pracy i jakiegokolwiek wsparcia ze strony rodziny. To wszystko spowodowało, że Pani Ewa targnęła się na swoje życie. Na szczęście dzięki szybkiej interwencji Pogotowia Ratunkowego Pani Ewa została uratowana.

Małżeństwo Pani Ewy zostało rozwiązane przez rozwód bez orzekania o winie – Pani Ewa nie miała siły na batalię sądową ze swoim mężem. Chciała szybko zamknąć ten etap swojego życia.

W wyroku rozwodowym zostały zasądzone alimenty na rzecz małoletnich wówczas synów wnioskodawczyni w wysokości 600 zł. Były mąż nie płacił jednak alimentów w terminie, więc Pani Ewa korzystała przez wiele lat ze świadczeń przyznanych z funduszu alimentacyjnego.

Problemy zawodowe i zdrowotne Pani Ewy

Żeby utrzymać siebie i dzieci Pani Ewa podjęła pracę, jednak nie otrzymywała pełnego wynagrodzenia. Część zarobku zajmował komornik z uwagi na wcześniejsze długi, jakie powstały za czasów małżeństwa.

Na dodatek pracodawca Pani Ewy wypłacała wynagrodzenie nieterminowo i w ratach. Zdarzało się także, że Pani Ewa była zmuszona pracować w „szarej strefie”.

Na dodatek od rozwodu stan zdrowia Pani Ewy stale się pogarszał. Oprócz leczenia psychiatrycznego Pani Ewa musiała zmagać się z dotkliwymi bólami kręgosłupa.

Pogłębianie się problemów finansowych

Gdy Pani Ewa nie była w stanie kupić podstawowych produktów żywnościowych, zaciągała kolejne pożyczki, aby utrzymać siebie i synów.

Problemy finansowe Pani Ewy spowodował także obowiązek rozliczenia się z MOPS-em. Początkowo Pani Ewa pobierała świadczenia socjalne. Jednak gdy podjęła pracę, przekroczyła kryterium dochodowe. Na mocy decyzji MOPS-u Pani Ewa musiała zwrócić kwotę 2.500 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Kwota została rozłożona na raty, ale Pani Ewa musiała zrezygnować ze spłat innych zobowiązań, żeby uregulować raty wobec MOPS-u.

Co więcej – z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego Pani Ewa utraciła także możliwość pobierania świadczenia z funduszu alimentacyjnego na rzecz syna.

Utrata płynności finansowej

Gdy Pani Ewa zgłosiła się do nas, była zatrudniona na umowę o pracę w dyskoncie. Jej zarobki wynosiły ok. 3.000 zł netto. Jednakże z uwagi na zajęcia komornicze, otrzymywała ona jedynie kwotę 1.800 zł.

Pani Ewa próbowała spłacać swoje zaległości w niewielkich kwotach po ok. 100 – 200 zł. Jednak niewielkie dochody oraz narastający z miesiąca na miesiąc dług powodował, że Pani Ewa straciła zupełnie płynność finansową i nie mogła spłacać zadłużenia.

Czy Pani Ewa może ogłosić upadłość?

Gdy poznaliśmy historię Pani Ewy, nie mieliśmy wątpliwości, że może ona starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

  • Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
  • Niewypłacalność Pani Ewy powstała z przyczyn losowych i niezależnych od niej – rozwód, brak alimentów, nieregularne wynagrodzenie i problemy zdrowotne.
  • Pani Ewa zaciągała zobowiązania, aby zapewnić podstawowe potrzeby życiowe swoim dzieciom.
  • Pani Ewa stara się spłacać zadłużenie, jednak zobowiązania wciąż rosną.
  • Znaczną część zadłużenia stanowią odsetki i koszty sądowe oraz egzekucyjne.

Jak pomogliśmy Pani Ewie?

Pomogliśmy Pani Ewie zebrać dokumenty dotyczące zadłużenia i sformułowaliśmy wniosek o upadłość konsumencką do sądu. Reprezentowaliśmy także Panią Ewę w sądzie podczas rozprawy i w kontaktach z syndykiem.

Wywalczyliśmy także korzystną dla Pani Ewy decyzję sądu. Sąd zobowiązał ją do ratalnej spłaty zadłużenia po 150 zł przez 12 miesięcy. Powyżej kwoty spłaty długi zostały umorzone.

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w naszej kancelarii prawnej