Zdjęcie główne wpisu

Krajowy Rejestr Zadłużonych – czym jest KRZ i czym różni się od Krajowego Rejestru Długów?

Data aktualizacji: 12.02.2024
31.05.2023
31.05.2023

Czy to godny zaufania kontrahent, który opłaci fakturę? Takie pytanie pojawia się zapewne w głowach wielu przedsiębiorców przed nawiązaniem współpracy. Żeby zwiększyć bezpieczeństwo transakcji, można sprawdzić, czy przyszły kontrahent nie figuruje w Krajowym Rejestrze Długów – KRD. Jednak od grudnia 2021 roku polskie prawo daje przedsiębiorcom do ręki jeszcze jedno narzędzie. To Krajowy Rejestr Zadłużonych – KRZ. Czym jest Krajowy Rejestr Zadłużonych i czym różni się od Krajowego Rejestru Długów?  

 • Krajowy Rejestr Zadłużonych to baza informacji o firmach i osobach, które są niewypłacalne.
 • W Krajowym Rejestrze Zadłużonych znajdują się także podmioty zagrożone niewypłacalnością.
 • KRZ to także platforma, która ułatwia prowadzenie postępowań upadłościowych. Można za jej pomocą składać pisma online, przesyłać dokumentację i korespondencję między stronami postępowania.
 • Krajowy rejestr zadłużonych jest platformą ogólnodostępną na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. 
 • Wpis o firmie lub osobie pozostaje w rejestrze na maksymalnie 10 lat. 
 • Upadłość konsumencka kancelaria– uniknij błędów formalnych i szybciej uwolnij się od długów

Krajowy Rejestr Zadłużonych KRZ – co to jest 

Krajowy Rejestr Zadłużonych to elektroniczna baza danych prowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Zawiera ona informacje o podmiotach, które są niewypłacalne lub są zagrożone niewypłacalnością. Krajowy Rejestr Zadłużonych jest ogólnodostępny. Może z niego za darmo skorzystać każdy użytkownik. Wystarczy wejść na stronę serwisu Ministerstwa Sprawiedliwości

Do Krajowego Rejestru Zadłużonych można wpisać:

 • osoby fizyczne,
 • firmy, 
 • wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

Zostaną oni umieszczeni w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, jeśli wobec nich były (lub są) prowadzone:

 • postępowania restrukturyzacyjne,
 • postępowania upadłościowe (także wtórne),
 • postępowania zakończone zakazem prowadzenia działalności gospodarczej,
 • postępowania w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego.

W rejestrze znajdziemy także informacje o dłużnikach alimentacyjnych, jeśli nie płacą zobowiązań dłużej niż 3 miesiące. 

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych powstał, żeby dostosować polskie prawo do prawa unijnego w zakresie postępowań upadłościowych. Zgodnie z prawem UE każdy kraj członkowski musi stworzyć centralny rejestr postępowań upadłościowych. Pierwotnie w Polsce miał powstać Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości. Jego uruchomienie było planowane na 2020 rok. Jednak projekt ten zarzucono, a w jego miejsce stworzono Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Uwaga! W Krajowym Rejestrze Zadłużonych znajdziemy informacje wyłącznie o postępowaniach, które rozpoczęły się po wejściu w życie ustawy (po 1 grudnia 2021 roku).

Czym różni się Krajowy Rejestr Zadłużonych od KRD?

Krajowy Rejestr Długów to jeden z rejestrów Biura Informacji Gospodarczej. KRD gromadzi informacje związane z sytuacją finansową przedsiębiorstw oraz konsumentów. Do rejestru dłużników może trafić firma (lub osoba), która zalega z płatnościami od co najmniej 60 dni i otrzymała przedsądowe wezwanie do zapłaty. W KRD umieścić informację mogą firmy, instytucje, osoby fizyczne i gminy. 

Krajowy Rejestr Zadłużonych to platforma, której przeznaczenie jest o wiele szersze. To nie tylko baza informacji o dłużnikach. Głównym celem rejestru jest sprawniejsze prowadzenie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Dzięki Krajowemu Rejestrowi Zadłużonych wierzyciele mają dostęp online do akt postępowań. Dzięki Krajowemu Rejestrowi Zadłużonych można także złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i przesyłać pisma procesowe. 

Krajowy Rejestr Zadłużonych zawiera 4 różne portale:

 1. Portal Publiczny, który jest bezpłatny i ogólnodostępny. Bez zakładania konta można tam przeglądać obwieszczenia czy wyszukać informacje na temat prowadzonych postępowań. Można też sprawdzić wykaz doradców restrukturyzacyjnych i dane odnośnie składników masy upadłości.
 2. Portal Użytkownika Zarejestrowanego. Umożliwia składanie wniosków i pism procesowych. Pozwala na przeglądanie akt postępowań oraz odbieranie korespondencji.
 3. Rejestr dla Organów Administracji Publicznej, który służy do umieszczania danych w rejestrze.
 4. Portal Użytkowników Branżowych dla syndyków, nadzorców oraz zarządców, którzy wykonują czynności w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Jakie dane ujawnia rejestr dłużników

Zakres informacji, jakie udostępnia rejestr, jest bardzo szeroki. Przede wszystkim rejestr ujawnia dane, które umożliwiają szybkie wyszukanie danego podmiotu w bazie:

 • nazwa firmy (lub imię i nazwisko),
 • adres,
 • nr KRS lub NIP (lub nr PESEL),

Oprócz tych zapisów znajdziemy także dane związane ze sprawą, która stanowi podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Zadłużonych.

 • sygnaturę akt sprawy;
 • nazwę sądu prowadzącego postępowanie;
 • informację o zabezpieczeniu majątku dłużnika,
 • informację o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • informację o likwidacji masy upadłościowej, 
 • informację o ogłoszeniu upadłości,
 • Informację o wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego,
 • informację o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego i jego rodzaju.

Jak znaleźć kontrahenta w rejestrze upadłości

Żeby pozyskać dane z rejestru, wystarczy wejść na portal i wpisać dane identyfikacyjne osoby lub firmy – PESEL czy NIP. Część danych jest dostępna dla użytkowników po zalogowaniu. Są to dane związane z tokiem postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

Konto na KRZ trzeba założyć za pomocą Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało specjalne filmy instruktażowe, które wyjaśniają, jak korzystać z Krajowego Rejestru Zadłużonych.  

Jak długo widnieje zapis w rejestrze

Wpisy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych są przechowywane maksymalnie 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. 

Czas istnienia zapisu w rejestrze zadłużonych może być jednak krótszy:

 • 7 lat w przypadku dłużnika alimentacyjnego lub osoby, wobec której egzekucja komornicza była bezskuteczna (liczone od dnia zamieszczenia wpisu).
 • 3 lata od zatwardzenia układu lub realizacji planu spłaty wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.
 • 3 lata po upływie terminu, na jaki orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Krajowy Rejestr Zadłużonych – rozwój serwisu

Czy Krajowy Rejestr Zadłużonych spełnia swoją funkcję? Bez wątpienia to poważny krok w stronę cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości. Choć system wciąż wymaga dopracowania, cieszy się dużą popularnością. W 2022 roku do KRZ wpisano ponad 4,5 mln osób i podmiotów gospodarczych. Platforma jest wciąż rozwijana, m.in. ma pojawić się funkcja wysyłania użytkownikowi powiadomień o zmianach w rejestrze, funkcja generowania raportów czy integracje KRZ z innymi systemami informatycznymi (np. księgowymi czy kadrowymi).

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w naszej kancelarii prawnej

O autorze

Radca prawny Kamila Puńko

KAMILA PUŃKO

Radca prawny

Wspólnik Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Anczewska i Puńko we Wrocławiu. Jako radca prawny pomaga głównie w sprawach związanych z obszarem finansowym. Specjalizuje się w sprawach frankowych i polisolokatach, ale szczególnie chętnie prowadzi sprawy o upadłość konsumencką. Klienci cenią ja za profesjonalną i pełną zaangażowania postawę oraz skuteczne działania.