Zdjęcie główne wpisu

Historia Pana Dominika

Data aktualizacji: 21.05.2024
03.06.2023
03.06.2023

Jeden fatalny błąd spowodował, że Pan Dominik znalazł się w ciężkiej sytuacji finansowej i nie był w stanie spłacać zobowiązań. Do naszej kancelarii przyszedł z zamiarem ogłoszenia upadłości konsumenckiej i opowiedział nam swoją historię.

Kancelaria Upadłość konsumencka – z pomocą adwokata unikniesz błędów formalnych i szybciej uwolnisz się od długów

Firma i umowy leasingu

Pan Dominik prowadził własną działalności w branży transporotowej. Był to tzw. transport lekki. Pan Dominik posiadał kilkanaście samochodów na podstawie umów leasingu. Samochody musiały mieć ubezpieczenie OC i AC, a szczegółowe wymogi umów ubezpieczenia były określone w umowach leasingu.

Pan Dominik w tym samym czasie kupił dwa nowe samochody w leasing. Był przekonany, że dealer zawrze potrzebne umowy ubezpieczenia i zorganizuje niezbędne formalności. W rzeczywistości jeden z samochodów został ubezpieczony za pośrednictwem dealera, a drugi nie. Pan Dominik zwrócił się więc do brokera, z którego usług korzystał od dawna, i zawarł umowę ubezpieczenia. Tymczasem okazało się, że finansujący wszczął już procedurę ubezpieczenia i zawarł umowę na rzecz Pana Dominika. Wnioskodawca otrzymał wezwanie do zapłaty składki. Nie zdawał sobie przy tym sprawy, że mimo podwójnego ubezpieczenia pojazdu, musi zapłacić składkę.

Uznanie za niewypłacalnego

Pan Dominik nie zapłacił składki z tytułu nowego ubezpieczenia, a finansujący uznał za naruszenie warunków umowy leasingu i wypowiedział wnioskodawcy umowę. Ponadto finansujący uznał, że Pan Dominik jest niewypłacalny i udostępnił jego dane gospodarcze. Przez to inni leasingodawcy także uznali go za niewypłacalnego i wypowiedzieli mu umowy. Pojazdy zostały zabrane, a wnioskodawca musiał rozliczyć się z finansującymi.

Zamknięcie działalności i problemy z ZUS-em

Ta sytuacja spowodowała, że Pan Dominik nie mógł dalej prowadzić firmy. Brak dochodów spowodował trudności w spłacie kredytów oraz opłacaniu stałych kosztów działalności (np. składek ZUS).

Pan Dominik zakończył działalność i podjął prace na etacie. Niestety wkrótce zachorował i przebywał na zwolnieniu lekarskim. ZUS odmówił Panu Dominikowi wypłaty zasiłku chorobowego, co pogłębiło  jego złą sytuację finansową.

Czy Pan Dominik może ogłosić upadłość?

Aktualne możliwości zarobkowe Pana Dominika nie pozwalają na spłatę zadłużenia. Z każdym dniem narastają odsetki za opóźnienie oraz opłaty egzekucyjne. Pan Dominik bez wątpienia spełnia warunki, żeby ogłosić upadłość konsumencką:

  • Pan Dominik nie prowadzi już firmy.
  • Pan Dominik jest osobą niewypłacalną od co najmniej 3 miesięcy.
  • Dług jest tak duży, że Pan Dominik może spłacać zadłużenie do końca swojego życia i nie jest pewne, czy uda się je uregulować w całości.
  • Zadłużenie Pana Dominika powstała przez jego nieświadomy błąd.

Jak pomogliśmy Panu Dominikowi?

Pan Dominik złożył z naszą pomocą wniosek o upadłość konsumencką wraz z uzasadnieniem oraz dokumentami poświadczającymi niewypłacalność. Wniosek został przez sąd przyjęty i podczas postępowania reprezentowaliśmy Pana Dominika w kontach z syndykiem. Pan Dominik uzyskał plan spłaty oraz częściowe umorzenie zadłużenia.

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej i poznaj dokładną cenę. Zadzwoń już dziś.