Zdjęcie główne wpisu

Historia Pani Teresy

Data aktualizacji: 31.01.2023
30.11.2022
30.11.2022

Pani Teresa zgłosiła się do naszej kancelarii, ponieważ nie była w stanie spłacać długów, jakie na niej ciążyły. Jej dochody zajmował już komornik, a pozostała kwota ledwo wystarczała jej na utrzymanie. Bez wątpienia Pani Teresa była osobą niewypłacalną. Chcieliśmy się jednak upewnić, że spełnia warunki, żeby ogłosić upadłość konsumencką. Poprosiliśmy ją, aby nam opowiedziała, jak doszło do powstania długów.

  • Upadłość konsumenta – z pomocą kancelarii unikniesz błędów formalnych i szybciej uwolnisz się od długów

Własna pożyczka

Pani Teresa ma 63 lata. Jest osobą samotną i prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Utrzymuje się z emerytury otrzymywanej z ZUS. Ma wykształcenie podstawowe i pracowała fizycznie, wykonując proste prace fizyczne, np. sprzątanie, więc jej emerytura jest dość niska.

Pani Teresa zdecydowała się w pewnym momencie zaciągnąć pożyczkę na sfinansowanie remontu i umeblowania mieszkania. Jednak miała trudności ze spłatą zadłużenia, więc 2018 roku zawarła z wierzycielem ugodę, zgodne z którą spłacała miesięczne raty po 250 zł.

Postępowanie egzekucyjne

W połowie 2022 r. Pani Teresie pozostało do spłaty ok. 8.000 zł. Niestety na koniec lipca 2022 r. wszczęto wobec Pani Teresy postępowanie komornicze z wniosku GPM Vindexus NSFIZ. Wierzytelność została nabyta od pierwotnego wierzyciela Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie.

Pani Teresa była poręczycielem dłużnika głównego, który zaciągnął pożyczkę w tym banku. Pani Teresa ufała, że główny pożyczkobiorca będzie spłacał swoje zobowiązanie. Jednak nie spłacał on pożyczki, a wierzyciel skierował sprawę na drogę sądową.

Egzekucje komornicze wobec pożyczkobiorcy głównego były bezskuteczne, więc ostatecznie wszczęto egzekucję wobec Pani Teresy jako poręczyciela. Dłużniczka dopiero po otrzymaniu korespondencji od Komornika sądowego dowiedziała się, że jej znajomy nie spłaca długu i egzekucja przeciwko niemu nie jest skuteczna.

Stan niewypłacalności

Przedmiotem egzekucji był dług na łączną kwotę ponad 20.000 zł, na który składały się: 5.876 zł należności głównej, co najmniej 7.767,26 zł odsetek za opóźnienie, 1.318 zł kosztów procesu, 900 zł kosztów zastępstwa w egzekucji, 193 zł kosztów klauzulowych i ponad 4.000 zł kosztów egzekucyjnych i opłat.

Dłużniczka nie ma żadnego majątku w postaci nieruchomości – mieszka w lokalu wchodzącym w skład zasobu komunalnego Gminy Wrocław (najem). Nie posiada także ruchomości poza podstawowym wyposażeniem mieszkania, które nie podlega egzekucji.

Komornik sądowy zajął więc emeryturę Pani Teresy. Po dokonaniu potrąceń dłużniczka otrzymuje kwotę około 1200 zł. W rezultacie Pani Teresa z trudnością opłaca bieżące koszty utrzymania i nie jest w stanie spłacać ugody zawartej w 2018 r. z innym wierzycielem. Na dodatek stan niewypłacalności pogłębia obecny wzrost cen.

Czy Pani Teresa może ogłosić upadłość?

Po przeanalizowaniu sytuacji Pani Teresy nie mieliśmy wątpliwości, że spełnia kryteria ogłoszenia upadłości konsumenckiej:

  • Pani Teresa nie prowadzi działalności gospodarczej.
  • Znajduje się w stanie niewypłacalności, który będzie trwał, bo dochody Pani Teresy nie pozwalają spłacić zadłużenia.
  • Niski dochód dłużniczki po potrąceniu komorniczym praktycznie nie pozwala zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych.
  • Pani Teresa z racji wieku nie jest w stanie podjąć pracy, aby zwiększyć dochody. Nie posiada kompetencji do podjęcia pracy innej niż najprostsza praca fizyczna, a napływ osób z Ukrainy utrudnia zdobycie pracy np. jako sprzątaczka.

Ogłoszenie upadłości jest więc w przypadku Pani Teresy jedynym wyjściem, żeby zaspokoić, chociaż w podstawowym stopniu potrzeby wierzycieli oraz jej własne.

Jak pomogliśmy Pani Teresie?

Pomogliśmy Pani Teresie zebrać dokumenty dotyczące zadłużenia i sformułowaliśmy wniosek do sądu. Reprezentowaliśmy także Panią Teresę w sądzie podczas rozprawy i w kontaktach z syndykiem.

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w naszej kancelarii prawnej