Zdjęcie główne wpisu

Historia Pani Małgorzaty

Data aktualizacji: 26.01.2023
24.03.2022

Pani Małgorzata znalazła się w opłakanej sytuacji finansowej. Nie miała środków, aby spłacać bardzo wysokie zadłużenie, a odsetki rosły z dnia na dzień. Jedyną szansą wydało jej się ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dlatego zgłosiła się do naszej kancelarii z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu postępowania.

Sytuacja rodzinna Pani Małgorzaty

Małżonek Pani Małgorzaty pracował w banku, a Pani Małgorzata jako nauczycielka w szkole. Na początku małżeństwa mieszkali w wynajętym domu. Dochody męża zapewniały rodzinie życie na średnim poziomie. Jej zarobki były bardzo niskie i na niej ciążył obowiązek zajmowania się dzieckiem oraz domem.

Niestety życie rodzinne Pani Małgorzaty nie układało się najlepiej – małżonek w tygodniu był nieobecny, a w weekendy nadużywał alkoholu i nie był zainteresowany sprawami domowymi.

Kredyt na dom

W pewnym momencie oddział banku, w którym pracował mąż Pani Małgorzaty, został zamknięty. Mąż stracił pracę, więc rozpoczął własną działalność gospodarczą związaną z kredytami.

Zarobki męża zaczęły szybko oscylować wokół 20.000 – 40.000 zł. Z uwagi na dobrą sytuację finansową, małżonkowie zaczęli myśleć o zakupie własnego mieszkania. Ostatecznie zdecydowali się na zakup domu, na który zaciągnęli kredyt we frankach.

Kryzys na rynku

Rodzina wprowadziła się do niewykończonego domu, ale we wrześniu 2008 r. nastąpił kryzys na rynkach światowych, którego konsekwencje odczuła także Pani Małgorzata.

Działalność męża wnioskodawczyni przestała generować zyski, więc, aby zmniejszyć koszty, działalność została zarejestrowana na Panią Małgorzatę. Jednak kurs franka szwajcarskiego był już tak wysoki, że cała pensja naszej klientki była przeznaczana na ratę kredytu. Dodatkowo występowały jeszcze koszty związane z utrzymaniem rodziny oraz wykończeniem domu.

Kolejne kredyty

Pani Małgorzata wraz z mężem zaciągnęła kredyt konsolidacyjny pod hipotekę mieszkania swojej matki. Działalność męża przestała przynosić jakiekolwiek dochody, a to co zarobiła Pani Małgorzata nie wystarczało na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Mąż próbował otworzyć kolejną działalność, jednak okazała się niedochodowa i została ostatecznie zamknięta. W końcu małżonkowie podpisali rozdzielność majątkową.

W tym momencie mąż Pani Małgorzaty zaciągnął kredyt na kwotę ok. 100.000 zł na swoją kolejną działalność, która znów się nie udała. Rodzina nie miała już żadnych środków do życia, a małżonek Pani Małgorzaty coraz bardziej nadużywał alkoholu co prowadziło do rozpadu małżeństwa.

Problemy rodzinne i zdrowotne

Długi rosły, a małżonkowie nie byli w stanie ich spłacać. W końcu komornik zajął wynagrodzenie za pracę Pani Małgorzaty. W tym samym roku małżonkowie rozwiedli się. Na rzecz małoletniego syna zostały zasądzone alimenty, jednak mąż Pani Małgorzaty ich nie płacił.

Licytacja domu

Niespłacane kredyty doprowadziły do licytacji domu Pani Małgorzaty. Kolejni wierzyciele zaczęli obciążać hipotekę domu. Bank sprzedał wierzytelności funduszowi sekurytyzacyjnemu. Dom ostatecznie został sprzedany.

Obecnie Pani Małgorzata nie posiada żadnego majątku. Mieszka wraz z partnerem i swoim synem w wynajętym mieszkaniu. Cały jej miesięczny dochód jest przeznaczany na bieżące utrzymanie rodziny.

Czy Pani Małgorzata może ogłosić upadłość?

Sytuacja Pani Małgorzaty spełnia przesłanki do ogłoszenia upadłości. Nasza klientka jest konsumentem. Jej niewypłacalność powstała z przyczyn losowych i niezawinionych.

Pani Małgorzata starała się spłacać zadłużenie, jednak zobowiązania nadal rosną. Znaczna część zadłużenia Pani Małgorzaty to odsetki i koszty sądowe oraz egzekucyjne.

Jak pomogliśmy Pani Małgorzacie?

Dla Pani Małgorzaty zebraliśmy dokumenty dotyczące jej zadłużenia i sformułowaliśmy wniosek o upadłość konsumencką do sądu. Reprezentowaliśmy także Panią Małgorzatę w sądzie podczas rozprawy i w kontaktach z syndykiem.

Dzięki naszym staraniom nastąpiło obniżenie zajęcia wynagrodzenia tak, aby klientka mogła pokryć wszystkie koszty utrzymania w sprawie.

Po 2 miesiącach od złożenia wniosku Sąd ogłosił upadłość Pani Marzenie, ustalił plan spłaty zadłużenia redukując dług o ponad 50%.

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w naszej kancelarii prawnej