Zdjęcie główne wpisu

Historia Pani Agnieszki

Data aktualizacji: 26.01.2023
27.05.2022
27.05.2022

Pani Agnieszka zgłosiła się do naszej kancelarii, ponieważ wraz z mężem nie była w stanie spłacać swojego zadłużenia i podjęła decyzję, aby starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Chcieliśmy poznać historię Pani Agnieszki, żeby stwierdzić, czy faktycznie może złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Sytuacja zawodowa Pani Agnieszki

Pani Agnieszka początkowo pracowała w sklepie, jednak straciła zatrudnienie, bo właściciel sklepu postanowił go zamknąć. Pani Agnieszka znalazła nową pracę w Poczcie Polskiej na stanowisku ds. obsługi klienta. Zaoferowano jej umowę na czas próbny, a następnie na czas określony.

Gdy Pani Agnieszka zaszła w ciążę, nie przedłużono z nią umowy. Pani Agnieszka otrzymywała jedynie zasiłek macierzyński z ZUS. W monecie, gdy Pani Agnieszka zgłosiła się do naszej kancelarii, nadal opiekowała się dzieckiem, jednak aktywnie poszukiwała pracy, aby poprawić sytuację finansową swojej rodziny. 

Sytuacja zawodowa męża Pani Agnieszki

Mąż Pani Agnieszki początkowo prowadził działalność gospodarczą w zakresie transportu lekkiego.  Wyposażył on swoją firmę w dwa samochody dostawcze, z czego jedno zostało nabyte w ramach leasingu, a drugie za środki uzyskane z kredytu.

Niestety ze względu na pogorszenie się warunków rynkowych firma zaczęła generować coraz większe straty. Mąż Pani Agnieszki musiał obniżyć stawki transportowe, aby utrzymać konkurencyjność na rynku. Jednocześnie kontrahenci domagali się coraz dłuższych terminów płatności.

Na dodatek mąż Pani Agnieszki musiał ponosić bardzo wysokie koszty okresowych przeglądów oraz napraw pojazdów, ponieważ były to pojazdy używane i często się psuły.

Pierwsze problemy ze spłatą długów

Mąż Pani Agnieszki w czasie prowadzenia działalności miał drugie źródło dochodu – pracował na podstawie umowy o pracę. Jednak problemy z firmą spowodowały tak duże obniżenie dochodów, że mąż Pani Agnieszki zaczął mieć kłopoty z regulowaniem opłat.

Na koncie męża Pani Agnieszki powstały zobowiązania wobec ZUS. Wtedy podjął on decyzję, aby zaciągnąć kredyt na utrzymanie działalności gospodarczej.

Niestety sytuacja firmy nie poprawiła się, więc mąż Pani zakończył działalność i zbył posiadany majątek firmowy. Z uwagi na zły stan techniczny pojazdów, otrzymał niską cenę sprzedaży.

Mimo zamknięcia działalności mąż wnioskodawczyni spłacał zaciągnięte kredyty.

Sytuacja pogorszyła się, gdy mąż Pani Agnieszki stracił pracę na etacie, ponieważ jego pracodawca przegrał przetarg i ograniczał liczbę zatrudnionych.

Mąż Pani Agnieszki znalazł nowe zatrudnienie, jednak na gorszych warunkach finansowych, przez co Pani Agnieszka  z mężem regulowała swoje zobowiązania z opóźnieniem.  

Nowa firma, pandemia i komornik

Aby zyskać środki na bieżące opłaty, obydwoje zaciągnęli kilka pożyczek-chwilówek. Mąż Pani Agnieszki ponownie założył działalność gospodarczą, którą wykonywał równolegle z pracą etatową.

Nowa działalność była dochodowa. Polegała na wykonywaniu napraw elektrycznych w obiektach sportowych. Sytuacja finansowa rodziny zaczęła się poprawiać. Jednak z powodu pandemii Sars-Cov-2 wprowadzono lockdown, który objął obiekty użyteczności publicznej, w tym także obiekty sportowe.

Mąż Pani Agnieszki stracił niemal cały dochód i nie mógł spłacać zobowiązań. Wierzyciele skierowali swoje roszczenia na drogę sądową, a następnie wszczęli egzekucje komornicze.

W ramach egzekucji doszło do zajęcia rachunków bankowych męża Pani Agnieszki, co spowodowało utratę płynności finansowej i brak możliwości dalszego prowadzenia firmy.

Firma nie posiadała znacznego majątku, więc mąż Pani Agnieszki zakończył jej prowadzenie.  W momencie, gdy rozmawialiśmy, rodzina Pani Agnieszki utrzymywała się wyłącznie z wynagrodzenia za pracę męża, zasiłku macierzyńskiego oraz świadczenia rodzinnego 500 plus.

Czy Pani Agnieszka może ogłosić upadłość?

Gdy wysłuchaliśmy historii Pani Agnieszki, nie mieliśmy wątpliwości, że może ona złożyć wniosek o upadłość konsumencką:

  • Pani Agnieszka nie prowadziła działalności gospodarczej.
  • Niewypłacalność Pani Agnieszki i jej męża powstała z przyczyn losowych i niezależnych.
  • Pani Agnieszka wraz z mężem starała się regularnie spłacać długi.

Jak pomogliśmy Pani Agnieszce?

Pomogliśmy Pani Agnieszce zebrać dokumenty dotyczące zadłużenia i sformułowaliśmy wniosek do sądu upadłościowego. Reprezentowaliśmy także Panią Agnieszkę w sądzie podczas rozprawy i w kontaktach z syndykiem. Sąd ogłosił upadłość Pani Agnieszki, co dało jej szansę pozbyć się długów i odbudować finansową stabilność.

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w naszej kancelarii prawnej