Zdjęcie główne wpisu

Historia Pana Bogdana

Data aktualizacji: 21.05.2024
19.08.2023
19.08.2023

Pan Bogdan zgłosił się do naszej kancelarii z zamiarem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nie był w stanie spłacać kredytów, jakie kiedyś zaciągnął. Chcieliśmy dowiedzieć się, jak Pan Bogdan wpadł z nadmierne zadłużenie i upewnić się, że spełnia warunki, żeby ogłosić upadłość.

Pandemia i problemy finansowe

Pan Bogdan zaciągnął kredyty konsumpcyjne, gdy jego sytuacja materialna była zadawalająca. Jego zarobki wynosiły ok. 6000 zł miesięcznie, a raty ok. 2500 zł, więc bez problemu spłacał zobowiązania.

Gdy jednak nadeszła pandemia, dochody Pana Bogdana spadły o ponad połowę, bo jego pracodawca musiał ograniczyć działalność z uwagi na obostrzenia sanitarne. Po obniżce wynagrodzenia jego dochód wynosił 3000 zł miesięcznie. Pan Bogdan starał się mimo to spłacać kredyty – podejmował się prac dorywczych, a w ostateczności zawieszał raty.

Inflacja i podwyżka rat

Po pandemii niestety sytuacja zawodowa Pana Bogdana, nadal była ciężka. Nie było już możliwości pracy w godzinach nadliczbowych, a premie kwartalne zmniejszyły się z 3500 zł do 1000 zł. Następnie  na skutek zmian gospodarczych i nadejściem wysokiej inflacji doszło do podwyżki stóp procentowych. Raty kredytów Pana Bogdana drastycznie się zwiększyły.

Pan Bogdan, żeby ratować domowy budżet, zaciągnął kilka pożyczek w instytucjach pozabankowych. Jednak to nie wystarczyło, a Pan Bogdan obawiał się zaciągać kolejne pożyczki, bo zdawał sobie sprawę, że może to doprowadzić do spirali zadłużenia.

W momencie gdy Pan Bogdan zgłosił się do nas, osiągał tylko sporadyczne dochody i w ogóle nie spłacał rat.

Czy Pan Bogdan może ogłosić upadłość?

Gdy przeanalizowaliśmy sytuację Pana Bogdana, stwierdziliśmy, że spełnia on przesłanki, aby ogłosić upadłość konsumencką:

  • Pan Bogdan jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
  • Nie jest w stanie spłacać długów od ponad 3 miesięcy.
  • Jego nadmierne zadłużenie powstało z przyczyn niezależnych od niego.
  • Pan Bogdan stara się spłacać długi, jednak jego zadłużenie się pogłębia.
  • Wysokość zadłużenia powoduje, że Pan Bogdan nie będzie w stanie spłacić długów prawdopodobnie do końca życia.

Jak pomogliśmy Panu Bogdanowi?

Pomogliśmy Panu Bogdanowi zebrać dokumenty dotyczące zadłużenia i sformułowaliśmy wniosek do sądu. Reprezentowaliśmy także Pana Bogdana w sądzie podczas rozprawy i w kontaktach z syndykiem.

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej i poznaj dokładną cenę. Zadzwoń już dziś.