Zdjęcie główne wpisu

Historia Pani Kingi

Data aktualizacji: 26.01.2023
08.01.2022

Pani Kinga zgłosiła się do naszej kancelarii z zamiarem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Nie była w stanie spłacać swoich długów i liczyła, że sąd zdecyduje o ich umorzeniu. Aby sprawdzić, czy Pani Kinga spełnia warunki ogłoszenia upadłości, poprosiliśmy ją, aby przedstawiła historię swojego zadłużenia.

Utrata płynności finansowej

Pani Kinga w roku 1984 została zatrudniona na stanowisku kierownika apteki i zamieszkała w lokalu znajdującym się nad apteką. W związku z transformacją gospodarczą w 1990 r. musiała zrezygnować z prowadzenia apteki. Jednak wykorzystała przysługujące jej prawo pierwokupu i nabyła nieruchomość, aby rozpocząć działalność gospodarczą­­.

Pani Kinga prowadziła aptekę przez 14 lat. Zapewniała ona stabilny dochód, Pani Kinga więc wraz z mężem podjęła więc decyzję o zakupie działki budowlanej i budowie domu.

Niestety zmieniające się przepisy prawne wymusiły na Pani Kindze spore wydatki – zakup kas fiskalnych, komputera, oprogramowania i drukarki. Sytuację finansową pogorszyło także wprowadzenie podatku od towarów i usług. Pani Kinga nie mogła pozwolić sobie na zatrudnienie księgowej, więc samodzielnie rozliczała się z urzędem skarbowym. Pomyłka w rozliczeniu pociągnęła za sobą dotkliwą karę finansową, która spowodowała, że Pani Kinga utraciła płynność finansową.

Egzekucja długów

Pani Kinga musiała także wykupić mieszkanie, w którym przebywała, ponieważ jego właściciel – Zakład Opieki Zdrowotnej – wystawił je na sprzedaż. Sytuacja finansowa klientki była tak zła, że nie mogła ona regulować faktur z hurtowni leków. W końcu rozpoczęła się egzekucja długów, a działka budowlana z rozpoczętą budową domu i wykupione mieszkanie zostały zlicytowane. Utrata majątku całego życia spowodowała, że Pani Kinga podjęła próbę samobójczą.

Jednak Pani Kinga powoli zaczęła odzyskiwać siły. Przeprowadziła się do swojej matki i podjęła pracę w aptece. Przez pewnie czas Pani Kinga spłacała zadłużenie, jednak jej mąż zachorował na raka płuc. Pomimo pomyślnego leczenia, nie powrócił on już do pełni sił i zmarł na zawał mięśnia sercowego.

Praca za granicą

Tragiczna sytuacja życiowa zmusiła klientkę do wyjazdu za granicę w celach zarobkowych. Pracowała w Niemczech jako opiekunka osób starszych. Praca była bardzo ciężka i okazała się ponad siły Pani Kingi. Zarobione pieniądze nie wystarczały także na spłatę istniejących zadłużeń. Pani Kinga postanowiła wrócić do kraju. Utrzymywała się z renty po mężu w kwocie 1 175,70 zł brutto i mieszkała u siostry.

Czy Pani Kinga może ogłosić upadłość?

Gdy zapoznaliśmy się z historią Pani Kingi, nie mieliśmy wątpliwości, że może ona ubiegać się o upadłość konsumencką:

  • Pani Kinga nie prowadziła już działalności gospodarczej.
  • Błąd księgowy Pani Kingi spowodował lawinę niepowodzeń finansowych, jednak sytuację pogarszały wydarzenia losowe, na które Pani Kinga nie miała wpływu.
  • Pani Kinga starała się spłacać swoje zadłużenia i nie zaciągała nowych zobowiązań, co jest częstą praktyką w takiej sytuacji.

Jak pomogliśmy Pani Kindze

Pomogliśmy Pani Kindze złożyć do sądu wniosek o upadłość konsumencką oraz reprezentowaliśmy ją podczas rozprawy i podczas kontaktów z syndykiem.

Po 3 miesiącach sąd ogłosił upadłość konsumencką. Syndyk obstawał, że nasza klientka jest w stanie podjąć pracę i realizować plan spłaty zadłużenia. Jednak ostatecznie po 2 latach wywalczyliśmy dla Pani Kingi całkowite umorzenie długów.

Zrób pierwszy krok w stronę życia bez długów
Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji telefonicznej w naszej kancelarii prawnej